Tiểu Sử Cố Hòa Thượng Thích Nhật Lệ ( 1927 – 1987 ) – Nguyên Trú Trì Chùa Hải Quang

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Nhật Lệ ( 1927 – 1987 ) – Nguyên Trú Trì Chùa Hải Quang

– Nguyên Cố vấn Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Gia Định
– Nguyên Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Tỉnh Gia Định
– Nguyên Phó Ban Nghi Lễ TW GHPGVN
– Nguyên Trưởng Ban Nghi Lễ Ban Trị Sự THPG/TPHCM
– Trợ lý riêng cho Hòa Thượng Thích Trí Thủ
– Trú Trì Chùa Hải Quang
Hòa Thượng họ Nguyễn, thế danh là Cảnh, pháp danh Tâm Hòa tự Thành Quang, hiệu Nhật Lệ thuộc phái Thiền Lâm Tế đời thứ 43. Sanh ngày 09 tháng 9 năm Đinh Mão ( 04/10/1927 ) tại làng Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Thân phụ là cụ ông Nguyễn Thành, pháp danh Nguyên Tâm. Thân mẫu là cụ bà Hoàng Thị Hợi, pháp danh Tâm Trí.
Lúc thiếu thời, Hòa Thượng rất hiếu học, bản chất thông minh, có năng khiếu về thơ văn, ca phú. Vốn sanh trưởng trong một gia đình sùng kính Đạo Phật, lại được song thân thường xuyên hướng dẫn đến thân cận với các bậc Cao Tăng tại Tỉnh nhà nên Hòa Thượng sớm giác ngộ sự giả hợp của cuộc đời.
Đến năm 15 tuổi, Hòa Thượng xuất gia học đạo giải thoát. Hòa Thượng cầu đạo với Hòa Thượng Thích Từ Nhơn trú trì Chùa Linh Quang, Quảng Trị.
Trong thời gian hành điệu, Hòa Thượng được Bổn Sư ân cần dạy dỗ, cộng với sự nỗ lực của bản thân nên năm 20 tuổi Hòa Thượng được thọ Sa Di giới. và đến năm 23 tuổi, Hòa Thượng thọ Cụ Túc Giới tại Đại Giới Đàn Chùa Báo Quốc, Huế.
Từ đó, với chí nguyện thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh, Hòa Thượng xin Bổn Sư đi tham học phương xa. Hòa Thượng vừa học vừa tham gia công tác Phật sự của Giáo Hội.
Diễn tiến như sau:
      – Năm 1948 – 1951: Hòa Thượng tu học ở Chùa Diệu Đế, Huế.
– Năm 1951: tu học ở Chùa Báo Quốc, Huế. Trong thời gian này, Hòa Thượng vì bệnh duyên nên phải trở lại Quảng Trị. Và cũng trong thời gian này Hòa Thượng được giữ chức vụ Trú Trì Chùa Đồng Tri.
– Năm 1954 – 1958: Ngài giữ chưc vụ thư ký Giáo Hội Tăng Già Tỉnh Quảng Trị.
– Năm 1958 – 1959: Ngài vào Huế tiếp tục tu học ở Tổ Đình Linh Quang, dưới sự giáo thọ của Cố Hòa Thượng Thích Mật Nguyện.
– Năm 1959 – 1962: Hòa Thượng vào Nha Trang tu học ở Phật Học Viện Hải Đức, dưới sự giáo thọ của Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ.
Vào năm 1962, tại Sài gòn, Hội Trung Việt Ái Hữu tạo lập ngôi Chùa Hải Quang. Hội kiến nghị với Giáo Hội Tăng Già toàn quốc xin cung thỉnh một vị Trú Trì. Giáo Hội Tăng Già toàn quốc ủy nhiệm cho Giáo Hội Tăng Già Trung Việt, và Giáo Hội lại ủy nhiệm cho Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang đảm trách việc này.
Sau nhiều lần chọn lựa trong số học tăng lúc bấy giờ, hòa thượng Thích Trí Thủ bổ nhiệm Hòa
Năm 1975 Hòa Thượng giữ chức vụ cố vấn Ban Đại Diện Giáo Hội PGVNTN ngoại thành Sài Gòn và Quận Tân BìnhThượng Thích Nhật Lệ lúc bấy giờ là học Tăng của Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang vào Sài Gòn giữ chức vụ Trú Trì Chùa Hải Quang.
Trong suốt 25 năm làm Trú Trì tuy công việc nặng nhọc, bận rộn nhưng Cố Hòa Thượng vẫn không ngừng tham gia công tác Phật sự của Giáo Hội.
Cố Hòa Thượng từng đảm nhiệm chức vụ công văn tại các giới đàn Hải Đức Nha Trang ( 1968 ), Giới Đàn Vĩnh Gia Đà Nẵng ( 1970 ), và Giới Đàn Phước Huệ Nha Trang ( 1973 ).cho đến năm 1982.
Từ năm 1982, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ra đời, thống nhất Phật Giáo 3 miền. cố Hòa Thượng được cử vào chức vụ Phó Ban Nghi Lễ TW GHPGVN kiêm trưởng ban Nghi Lễ Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Tp.HCM nhiệm kỳ 1 và tái cử vào nhiệm kỳ 2.
Trong thời gian này Cố Hòa Thượng đảm trách mọi buổi lễ lớn do Phật Giáo tổ chức. đồng thời Hòa Thượng cũng đảm nhiệm trợ lý cho Hòa Thượng Thích Trí Thủ trong mọi hoạt động của Giáo Hội.
Đại Giới Đàn do Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM tổ chức tại Chùa Ấn Quang vào năm 1984, Hòa Thượng mời làm Tôn Chứng sư.
Cuộc đời và Đạo nghiệp của Cố Hòa Thượng  ngày càng được nâng cao thì đột nhiên tháng 4 năm 1987, Cố Hòa Thượng lâm trọng bệnh và viên tịch lúc 20h ngày 02/8/ Đinh Mão ( nhằm ngày 24/9/1987 ). Lúc Cố Hòa Thượng vừa tròn 38 hạ lạp và 61 tuổi đời.
Theo bản hoài của Cố Hòa Thượng, Bảo Tháp của Người được tôn trí tại Tổ Đình Sắc Tứ Quảng Trị – quê hương của Cố Hòa Thượng.
Với công hạnh hoằng pháp độ sanh, suốt một đời tận tụy hy sinh cho Đạo Pháp nên âm dung của Cố Hòa Thượng Thích Nhật Lệ vẫn đậm nét trong tâm hồn người con Phật hôm nay và mãi mãi mai sau.
 NAM MÔ HẢI QUANG TỰ TRÚ TRÌ HÚY THƯỢNG TÂM HẠ HÒA TỰ THÀNH QUANG HIỆU NHẬT LỆ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG  CHỨNG GIÁM.

 TM. MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

Tỳ kheo Thích Đạt Đức

Kính ghi

Bài khác nên xem

Nữ Giới Trong Đạo Phật

phuocthanh

Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên vượt qua căng thẳng

phuocthanh

Tổ Liễu Quán

phuocthanh