Thuyết pháp độ linh – Giải oan bạt độ

Đêm nay, ngày 26/10/2018, theo chương trình đúng 19g30 Lễ Thuyết Pháp Độ Linh – Đăng Đàn Giải Oan Bạt Độ bắt đầu khai diễn. Toàn thể Lam viên phó hội Pháp đàn cung nghinh Hòa Thượng đệ nhị Sám Chủ Sư THÍCH CHÚC THÔNG đăng đàn Gia Trì thuyết pháp độ linh. Ban Kinh Sư tám vị oai nghi pháp phục Tăng Già đăng đàn nhất tâm chú nguyện hộ kinh thuyết pháp.
Bài vị thánh tử đạo, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn; Bài vị chư hương linh Ban Hướng dẫn GĐPTVN trên Thế giới, Ban Hướng dẫn GĐPT tại Quốc nội, Ban Hướng dẫn GĐPT tại Hải ngoại; Bài vị chư hương linh tại các Ban Hướng dẫn tỉnh, thành…hơn mấy mươi bài vị được chiêu linh thọ pháp. Chúng em thấy anh chị Hội đồng cấp Tấn thỉnh linh vị và di ảnh của bác Tâm Minh – Lê Đình Thám vị tiền nhân khai sáng GĐPTVN; Linh vị chư tiền bối hữu công, ân nhân bảo trợ, Huynh trưởng, đoàn sinh đã quá vãng.
Đức đệ nhị Sám chủ – Gia trì sư nhập pháp giới hóa thân Bồ Tát Địa Tạng khai diễn kinh văn pháp đàn thi triển. Nghi thức thuần triêm Phật giáo đại thừa, khoa nghì Du Già chẩn thí. Ánh nến lung linh sáng soi mươi hai cửa ngục, Ngài Gia Trì chú nguyện thỉnh Thập Điện Minh Vương tay cầm Tích trượng, tay bắt ấn Kim Cang, chân bước đi theo nhịp Càn- Khôn, vẽ trời đất hoành tung khuôn thước. Án Lam…Án Lam…
Đất trời biển nước gom hết vào đại điện pháp giới, từng lời kinh, từng mật chú qua lễ nhạc Phật giáo du dương thăng giáng. Tiếng linh thánh thoát nhịp nhàng, tiếng đẩu âm dương qua lại. Tiếng mõ giữ nhịp trường canh cho đại chúng hòa dĩ hòa thượng dĩ thượng… Hơn 3 giờ đồng hồ trôi qua, nhưng đại chúng vẫn trang nghiêm pháp đàn nhập định, cho tận đến lúc pháp sự khoa nghì Du Già thành tựu viên mãn.
Mười hai cửa ngục được phá tan, âm linh nhờ đó theo tiếng chiêu linh theo tràng phan về lạy Phật.
Thật sự đã quá lâu rồi, nương nhờ Khoa Nghi Pháp Sự Du Già Giải Oan Bạt Độ, chúng con mới được chứng tri mở rộng thêm kiến thức về Pháp môn bất nhị. Không chúng sanh không Phật, không bùn không hoa sen. Chúng con thấy tâm mình an bình thanh tịnh, định lực của chư vị thiền tăng đã gia trì cho chúng con sanh duyên tạo phước.
Chắc chắn những oan hồn trầm nịch đau thương kia cảm ứng tùy duyên mà rời bỏ dòng kênh biển lạnh thác sanh Phật quốc. Chắc chắn những oan khiên nhiều đời nhiều kiếp nhờ đêm nay mà mở rộng lòng từ giải mối thắc nghi độ về bến giác.
Chắc chắn những chơn linh Lam viên cảm ứng tình thương mỉm cười nở sen bến giác.
Pháp sự khoa nghì viên mãn nhưng trong tâm mỗi người hộ niệm pháp đàn cứ thấy miên man nổi miền thương cảm. Nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt đã đầy dấu chân chim của quý anh quý chị…, những giọt nước mắt của hạnh phúc được cảm thấu vô thường vấn vương nhớ về người thiên cổ. Sợi dây tâm linh chỉ có những người thật sự hòa mình vào pháp giới đàn tràng này mới thấu hiểu sự mầu nhiệm khôn cùng. Chúng con thật sự hữu duyên vì được gần thiền Tăng an lạc.
Đêm nay trăng sáng vằng vặc tháng chín cuối thu đẹp như bức tranh hoàn mỹ.
Chúng con xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều tròn nên giống Phật.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Pháp Vân đêm an lạc.
                  Ban biên tập thuật trình.
Nguồn: gdptthegioi.net

Bài khác nên xem

Tang lễ HTr Cấp Dũng Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ

nhuanphap

Nhạc Karaoke VỀ DỰ CHU NIÊN -Trần Ngọc Dần

ducquang

Lễ Bố Tát lần thứ 3 năm Giáp Ngọ

phuocthanh