Thương trao Vạn Hạnh VII

Thật có đủ túc duyên, ta mới gặp nhau trên đất trại Vạn Hạnh VII của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam hôm nay. Tòng Lâm Lô Sơn, miền đất thánh xứ trầm hương kết tỏa, những đứa con đủ tố chất, nhân cách phẩm hạnh lành.

VH06z

Vạn Hạnh Thiền Sư xuất thân vào cuối thời vận bỉ của thiên niên kỷ đầu, rồi bước qua thời hoàng kim của thiên niên kỷ mới. Hành trạng ngài vượt qua những điều ta mong đợi, viết những trang sử vàng để lại cho tổ quốc, cho giang sơn.

Làm cách mạng mà không hề đổ máu, làm cách mạng mà không hề gây thương đau, đưa tổ quốc vươn cao trong thời đại mới bốn trăm năm an bình hạnh phúc trong sang giàu.

Bảo vệ luận khóa bậc Lực Trung Ương vừa đến lần thứ bảy con số thành trong thai tạng kiếp nhân sinh. Vạn Hạnh VII, nhớ chuyện xưa bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc đấng trượng phu điều ngự sĩ mà sau nầy sẽ phát túc siêu phương. Tất cả cũng chỉ vì lòng Từ bi rộng mở. Tất cả cũng chỉ vì mở cửa huệ trí mà đồng loạt dấn thân.

Hãy thương nhau đi, những con người đồng hành chung lý tưởng, cùng chung một chí hướng, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thương biết mấy tay ta kết trong tay! Hạnh phúc biết bao, cảm ứng đạo giao nan tư nghì.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì anh chị có biết không? Để gió cuốn đi…” Gió đã cuốn đi những gì tôi có, trang trải cho tất cả mọi người, vạn vật cỏ cây non nước trời mây.

Xin tất cả vì đàn em mà sống, như thế quả là đã trọn vẹn tri tiến báo ân. Hạnh phúc thay chí xuất trần thượng sĩ! Hạnh phúc thay đoạn trừ tam độc tham sân si. Cuộc đời ta chỉ có một hướng đi sống tri túc và từ bi làm nhà. Đây điều kiện tối cần và hội đủ để lộ trình rộn rã tiếng hoan ca.

Trong tiết học những điều tôi nói ra như được rót vào tư duy, vào trí tuệ và trưởng dưỡng mạnh mẽ để trở thành những chủng tử tân huân. Cho tôi xin có một lời đa tạ, bởi một thời pháp hay chỉ có nghĩa khi tác thành trong chúng ta những nguồn năng lượng làm chuyển đổi nghiệp duyên và thay đổi cuộc đời, từ hữu hạn đến cuộc đời vô hạn, từ trầm luân sanh tử đến pháp nhẫn vô sanh.

Được như thế! Trần gian là cực lạc và ta bà là tịnh độ không hai. Giây thân ái, tay ta siết bàn tay, đỉnh Lô Sơn sẽ có ngày ta gặp lại, xứ Trầm hương thầy bạn quá thân thương. Thời gian đi qua nào có đâu dừng lại huống chi là lai đáo chốn nầy.

Ba lô trên vai, đưa cao hai tay, tiển biệt nhau khi hoàng hôn xuống, khói Lam chiều phong tỏa đỉnh Lô Sơn./.

THỊ NGUYÊN

                            THƯƠNG TRAO VẠN HẠNH VII

                                       (Thị Nguyên)

Thật có đủ túc duyên, ta mới gặp nhau trên đất trại Vạn Hạnh VII của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam hôm nay. Tòng Lâm Lô Sơn, miền đất thánh xứ trầm hương kết tỏa, những đứa con đủ tố chất, nhân cách phẩm hạnh lành.

Vạn Hạnh Thiền Sư xuất thân vào cuối thời vận bỉ của thiên niên kỷ đầu, rồi bước qua thời hoàng kim của thiên niên kỷ mới. Hành trạng ngài vượt qua những điều ta mong đợi, viết những trang sử vàng để lại cho tổ quốc, cho giang sơn.

Làm cách mạng mà không hề đổ máu, làm cách mạng mà không hề gây thương đau, đưa tổ quốc vươn cao trong thời đại mới bốn trăm năm an bình hạnh phúc trong sang giàu.

Bảo vệ luận khóa bậc Lực Trung Ương vừa đến lần thứ bảy con số thành trong thai tạng kiếp nhân sinh. Vạn Hạnh VII, nhớ chuyện xưa bảy đóa sen hồng nâng gót  ngọc đấng trượng phu điều ngự sĩ mà sau nầy sẽ phát túc siêu phương. Tất cả cũng chỉ vì lòng Từ bi rộng mở. Tất cả cũng chỉ vì mở cửa huệ trí mà đồng loạt dấn thân.

Hãy thương nhau đi, những con người đồng hành chung lý tưởng, cùng chung một chí hướng, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thương biết mấy tay ta kết trong tay! Hạnh phúc biết bao, cảm ứng đạo giao nan tư nghì.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì anh chị có biết không? Để gió cuốn đi…” Gió đã cuốn đi những gì tôi có, trang trải cho tất cả mọi người, vạn vật cỏ cây non nước trời mây.

Xin tất cả vì đàn em mà sống, như thế quả là đã trọn vẹn tri tiến báo ân. Hạnh phúc thay chí xuất trần thượng sĩ! Hạnh phúc thay đoạn trừ tam độc tham sân si. Cuộc đời ta chỉ có một hướng đi sống tri túc và từ bi làm nhà. Đây điều kiện tối cần và hội đủ để lộ trình rộn rã tiếng hoan ca.

Trong tiết học những điều tôi nói ra như được rót vào tư duy, vào trí tuệ và trưởng dưỡng mạnh mẽ để trở thành những chủng tử tân huân. Cho tôi xin có một lời đa tạ, bởi một thời pháp hay chỉ có nghĩa khi tác thành trong chúng ta những nguồn năng lượng làm chuyển đổi nghiệp duyên và thay đổi cuộc đời, từ hữu hạn đến cuộc đời vô hạn, từ trầm luân sanh tử đến pháp nhẫn vô sanh.

Được như thế! Trần gian là cực lạc và ta bà là tịnh độ không hai. Giây thân ái, tay ta siết bàn tay, đỉnh Lô Sơn sẽ có ngày ta gặp lại, xứ Trầm hương thầy bạn quá thân thương. Thời gian đi qua nào có đâu dừng lại huống chi là lai đáo chốn nầy.

Ba lô trên vai, đưa cao hai tay, tiển biệt nhau khi hoàng hôn xuống, khói Lam chiều phong tỏa đỉnh Lô Sơn./.

                                                                            THỊ NGUYÊN

Bài khác nên xem

Điều khiển một Đàn hát

datthinh

Lý tưởng của Huynh trưởng

datthinh

LỄ GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN KẾT KHÓA TRẠI HLHT HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ