Thư viện GĐPT Online Chúc Tết

Chúa xuân về ngự muôn hoa – nụ cười vạn cổ chan hòa nơi nơi

Xuân là ánh Đạo rạng ngời – Xuân là  thường tại an vui bốn mùa

Bài khác nên xem

Lễ Hiệp Kỵ BHD GĐPT Bình Định 17-11- Năm Tân Mão, Pl:2555 (11-12-2001)

phuocthanh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Lâm Đồng (2012-2016)

phuocthanh

Đại hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Đồng Nai nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh