Thư viện GĐPT Online Chúc Tết

Chúa xuân về ngự muôn hoa – nụ cười vạn cổ chan hòa nơi nơi

Xuân là ánh Đạo rạng ngời – Xuân là  thường tại an vui bốn mùa

Bài khác nên xem

GĐPT Gia Định tổ chức kỳ thi bậc Kiên – Trì năm 2014

nhuanphap

Lễ Chu Niên 60 GĐPT Chánh Thọ

ducquang

Kỷ niệm Chu Niên lần thứ tư trang nhà GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

phuocthanh