Thư viện GĐPT Online Chúc Tết

Chúa xuân về ngự muôn hoa – nụ cười vạn cổ chan hòa nơi nơi

Xuân là ánh Đạo rạng ngời – Xuân là  thường tại an vui bốn mùa

Bài khác nên xem

Mừng Thọ Chị Phó Trưởng Ban – Ban Hướng Dẫn TƯ GĐPT Việt Nam

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

phuocthanh

GĐPT Việt Nam tại Úc Đại Lợi gây quỷ – Xây dựng trung tâm sinh hoạt

phuocthanh