THƯ TRI ÂN – BHD GĐPT QUẢNG NAM

 

-Ngưỡng bái bạch:

Hòa thượng Thượng thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

Hòa thượng Chủ tịch thường trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT VN.

Chư tôn đức Hòa thượng trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT VN.

Thượng tọa Cố vấn giáo hạnh GĐPT Quảng Nam

– Kính thưa:

BHD GĐPT Việt Nam trên thế giới

BHD TƯ GĐPT Việt Nam

Đại diện BHD TƯ GĐPT Việt Nam trại Miền Vạn Hạnh và các Miền trên toàn quốc.

BHD các Tỉnh thị

 

Sau gần 40 năm BHD GĐPT Quảng Nam mới có đủ duyên lành tổ chức Đại lễ tri ân Chư tôn đức ân sư, cố vấn giáo hạnh; Trai đàn kỳ siêu bạt độ chẩn tế nhằm truy tiến báo ân chư anh linh Thánh tử đạo, chư tiền bối hữu công Phật giáo, Cố gia trưởng, ban bảo trợ, Htr GĐPT Quảng Nam đã dày công xây dựng và hy sinh cho sự trưởng tồn của Đạo pháp qua các thời kỳ, trong các mùa pháp nạn Phật giáo vào ngày 29 và 30 tháng 06 năm Quý Tỵ (06 – 07/07/2013)

Đại lễ Cầu siêu – Bạt độ – Chẩn tế tổ chức trang nghiêm long trọng nhưng đã gặp phải nhiều Chướng duyên, nghịch cảnh từ  phía chính quyền sở tại. Phật sự diễn ra “Thành” nhưng không “Viên” như những bản tin trên các mạng truyền thông đã chuyển tải.

Phật sự trọng đại này thực hiện được là nhờ ân đức của Chư tôn đức, nghĩa tình của tất cả anh chị em Lam viên. BHD GĐPT Quảng Nam thành kính đê đầu dảnh lễ tri ân chu tôn đức; Chân thành cám ơn sâu sắc đến quý Lam viên trên toàn thế giới đã dốc lòng cầu nguyện cho Phật sự viên thành, chia sẻ khó khăn, sát cánh cùng BHD GĐPT Quảng Nam

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ Chư tôn đức Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu; Anh chị em Lam viên tinh tấn, dũng mãnh trên đường tu học, phụng sự áo lam!

                                                                                                                                                                                           TM. BHD GĐPT Quảng Nam

                                                                                                                                                                                                            Trưởng ban

                                                                                                                                                                                      Đồng Nhân LÊ THỊ KIỀU CHINH

Bài khác nên xem

Lệ nhập quan: cố Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPTVN Bổn Đồng PHẠM LỢI

phuocthanh

Lễ Báo Ân – Báo Hiếu và Kỷ niệm Chu niên lần thứ 45 của GĐPT Phước Khánh (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Cam Ranh kiến lập đàn tràng Hiệp kỵ (năm Canh Tý – DL.2020 – PL.2564)

Huệ Quang GĐPTVN