Thông tin: sinh hoạt mừng Đại lễ Vu Lan của BHD Cam Ranh và các Đơn vị trực thuộc.

11011287_947130265353079_3845986346776499312_o

11229837_943692242363548_1985259924509100530_o

11901126_946723645393741_1517702077_o

11845056_614789005327366_1984891501382104483_o

kv

01

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM:

– BAN HƯỚNG DẪN:

 Từ ngày 25/8/2015 đến 28/8/2015 (tức từ 12 đến Rằm tháng 7 Ất Mùi):

+ Vấn an, dâng quà báo ân lên chư Tôn đức cố vấn giáo hạnh; Dâng hương tưởng niệm chư Ân sư cố vấn giáo hạnh; Tiền bối hữu công; sáng lập viên; Thành viên BHD đã quá vãng.

– GĐPT PHƯỚC KHÁNH:

+ Ngày 23/8/2015 (10/7 Ất Mùi): thời gian lúc 7g30: lễ Báo ân – Báo hiếu và Chu niên lần thứ 45.

Địa điểm tại tịnh xá Ngọc Linh.

            + Ngày 27/8/2015 (14/7 Ất Mùi): thời gian lúc 19 giờ: Văn nghệ mừng Vu Lan.

Địa điểm tại tại tịnh xá Ngọc Linh.

– GĐPT  CAM BÌNH:

+ Ngày 23/8/2015 (10/7 Ất Mùi): thời gian lúc 14g30: lễ Báo ân – Báo hiếu.

Địa điểm tại chùa Bình Tịnh.

– GĐPT PHƯỚC HẢI:

Ngày 23/8/2015 (10/7 Ất Mùi): thời gian lúc 18g00: lễ Báo ân – Báo hiếu.

Địa điểm tại chùa Thiên Long.

Ngày 27/8/2015 (14/7 Ất Mùi): thời gian lúc 19 giờ: Văn nghệ mừng Vu Lan.

Địa điểm tại chùa Thiên Long.

– GĐPT TÂY THIÊN:

Ngày 26/8/2015 (13/7 Ất Mùi): thời gian lúc 18g00: lễ Báo ân – Báo hiếu.

Địa điểm tại chùa  Tây Thiên.

– GĐPT KỲ VIÊN:

+ Ngày 27/8/2015 (14/7 Ất Mùi): thời gian lúc 14 giờ: lễ Báo ân – Báo hiếu.

Địa điểm tại chùa Hòa Thành.

+ Ngày 28/8/2015 (15/7 Ất Mùi): thời gian lúc 19 giờ: Văn nghệ mừng Vu Lan.

Địa điểm tại chùa Hòa Thành.

– GĐPT LONG ĐỊNH:

+ Ngày 28/8/2015 (15/7 Ất Mùi): thời gian lúc 19 giờ: Văn nghệ mừng Vu Lan.

Địa điểm tại chùa Long Định.

Tin: Văn phòng BHD.GĐPT Cam Ranh

Bài khác nên xem

Bản đúc kết thành quả họp mặt UV Nội vụ – Tổ kiểm toàn quốc

nhuanphap

Đơn Kiến Nghị Gởi Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Quảng Nam

phuocthanh

Thông tin: Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Cam Ranh năm Giáp Ngọ – PL.2558

Huệ Quang GĐPTVN