Thông báo về Hội Thi Sáng Tác Kiều Thi Ca

Xin phổ biến rộng rãi về các đơn vị GĐPT chưa biết :

Xuat  dat da 4

Sang tac 1zzSang tac 2zz

 

Bài khác nên xem

Bốn mươi công án của Vua Trần Thái Tông – Thiền Sư Nhất Hạnh dịch

phuocthanh

Nhạc: Tình Lam – Nguyễn Quang Viễn

ducquang

Lễ HIỆP KỴ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018

Tâm Lễ