Thông báo về Hội Thi Sáng Tác Kiều Thi Ca

Xin phổ biến rộng rãi về các đơn vị GĐPT chưa biết :

Xuat  dat da 4

Sang tac 1zzSang tac 2zz

 

Bài khác nên xem

Hoa Kỳ: Trưng bày Xá Lợi quý hiếm của Phật Giáo – Pháp Bảo ( Dịch từ Buddhistdoor International)

phuocthanh

Trại Quảng Đức V GĐPT Bình Phước 2016

phuocthanh

(HT Thích Minh Chiếu) Ý nghĩa trai đàn

nhuanphap