THƠ – Tưởng niệm Bác Gia Trưởng

anh-Hoa

GIT BUN

(Kính dâng Bác Hồng Thuận Gia trưởng GĐPT Tân An – Đà Nẵng)

                          Mai vàng còn nở trước sân

                             Vườn lam tươi mát buâng khuân giọt buồn

                                      Xa rồi hình bóng thân thương

                             Bác gia dẫn dắt con đường năm xưa

                                      Cuộc đời dẫu nắng dầm mưa

                             Bác là ngọn gió ban trưa mùa hè

                                      Bác là thân trúc thân tre

                             Che đàn măng nhỏ lắng nghe câu hò

                                      “ À ơi! Gió đi rồi gió lại về

                                      Gió đụng Bồ đề gió lại bay đi “

                             Đêm cuối cùng bên linh cửu Bác

                             Đàn cháu con mọi nẻo quay về

                                      Nguyện cùng thoát khỏi si mê

                                  Vui trong ánh đạo Bác về tây phương.

                                                                                                                                                                        Đà nẵng, ngày  26 tháng 02 năm 2013

                                                                                                                                                                          Nguyên Biên

Bài khác nên xem

Sau mỗi lần tiễn biệt

nhuanphap

Hạnh Phúc

nhuanphap

Thơ: Tứ Tự của Quảng Hoa

phuocthanh