Thơ: Tứ Tự của Quảng Hoa

TỨ TỰ

( Thể theo lời dạy của Thượng Tọa Thích Thái Hòa, Chánh Thư Ký, Ban Thường trực,Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam trong buổi ban đạo từ Trại Bồi dưỡng Htr Cầm Đoàn Ngành Thanh – Thiếu nữ Miền Vạn Hạnh )

          Tự mình hoàn thiện bản thân

          Tự mình nổ lực tinh cần học chuyên

          Tự mình biết sống trang nghiêm

          Tự mình gởi trọn trái tim trung thành

          Tự mình biết sống trừng thanh

          Tự mình nuôi dưỡng hạnh lành yêu thương

          Tự mình làm đẹp quê hương

          Tự mình trọn kiếp trên đường vị tha

          Mỗi người là một đoá hoa

          Điểm tô lam đạo gần xa sáng ngời

          Tự mình anh chị em ơi !…

                             Quảng Hoa PHAN THỊ HỒNG LIÊN

Bài khác nên xem

Tết Trung Thu

phuocthanh

Đèn Vàng

Linh Nguyên

Hoa Và Em

phuocthanh