(Thơ) Gá Thân Đại Chủng

01Cung trời thức tỉnh chuông ngân,
Trống vang giục giã, mọi lần như nhiên.
Buôn tay Bái Phật lên thuyền,
Trần gian cõi tạm, vững yên liên trì.

Trở mình hắc nhẹ ra đi,
Gá thân đại chủng, sá gì có không.
Vững tâm an trú cõi lòng,
Nhất tâm triều vọng, dung thông pháp hành.

Già Lam một cõi vung trồng,
Báo Quốc chốn Tổ, mênh mông kinh thời.
Đức Trí Thủ, nguyện khắc lời,
Tiếng chuông sớm tối, tinh khôi mỗi ngày.

Luật nghi Phạm chất hầu Thầy,
Kinh trì Bi chú, nuôi lầu tâm can.
Sáu hai hạ chí nghiêm trang,
Tám mươi lẻ sáu, y vàng như nguyên.

Tăng Già bản thể châu viên,
Suy tôn Thượng Thủ, một niềm kính tin.
Ôm kinh trầm cứu lặng thinh,
Thong dong vô ngại, một mình ngân Nga.

Kim cang sắc trí ta bà,
Xây song hoài bản, thiên Hà độ sanh.
Truyền trao ấn chỉ du hành,
Mây trời lộng gió, bảo thành Liên Hoa.

Bốn ân tứ chúng Hà xa,
Noi gương Thích Tử, như là Ngày xưa.
Buôn tay nhẹ gót ta bà,
“Ôn” về cảnh Phật, nhạc vừa bình minh.

Xứng danh dép cỏ đăng trình,
Tây liên đài ngự, âm kinh Di Đà.
Ô hay Tịch Cảnh là ta,
Hương danh đọng quyện, thiên Hà khắc ghi.

Đệ tử, hàng hậu học trong những lần thọ ân, hôm nay chúng con kính vọng Bái Giác Linh Ngài.
Tk: Thích Minh Thế
Hỷ Tâm Hải Triều
10/10/ Đinh Dậu
——Trưởng lão Thích Đức Chơn viên tịch 4h 00’sáng 10/10 Đinh dậu (27/11/2017)
(Sinh năm 1932- Trụ thế 86 năm)
viện chủ tu viện Quảng hương già-lam Saigon
Thượng thủ Hội đồng Tăng già Chứng Minh GĐPTVN – Bản thệ Tăng – Già.

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Từ Lâm Tế Chánh tông Tứ thập tứ thế Quảng Hương Già Lam Tu viện Viện chủ Húy thượng NGUYÊN hạ MỸ, Tự ĐỨC CHƠN, Hiệu HẢI TÁNH, Phạm công Trưởng lão Hòa Thượng Giác linh Tôn sư Tân viên tịch.
Chúng con kính Bái vọng…!

Bài khác nên xem

Lễ Húy nhật Đức cố Đại lão Hòa thượng Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Khánh Hòa: Tưởng niệm 55 năm ngày Thánh tử đạo Nguyên Thường – Đào Thị Yến Phi vị Pháp thiêu thân

Huệ Quang GĐPTVN

[Video Clip] Thư chúc tết Ất Mùi của Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh GĐPT Việt Nam

Người Áo Lam