BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

Thành tâm hộ niệm trợ tiến hương linh cố huynh trưởng cấp Tín GĐPT Việt Nam :

THỊ HOA – NGUYỄN THANH XUÂN

Cố trưởng ban chấp hành cựu huynh trưởng GĐPT Quảng nam 1

HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH

BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Phân ưu

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Thuận nguyện cầu Chơn Linh Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

(BHD Bình Định) Tang lễ HTr cấp Tấn Thị Nguyện – Nguyễn Kim Nhẫn

nhuanphap