BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

Thành tâm hộ niệm trợ tiến hương linh cố huynh trưởng cấp Tín GĐPT Việt Nam :

THỊ HOA – NGUYỄN THANH XUÂN

Cố trưởng ban chấp hành cựu huynh trưởng GĐPT Quảng nam 1

HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH

BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Nguyên Linh : Thành Kính Phân Ưu

phuocthanh

Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận phân ưu

Điếu văn của BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

datthinh