BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

Thành tâm hộ niệm trợ tiến hương linh cố huynh trưởng cấp Tín GĐPT Việt Nam :

THỊ HOA – NGUYỄN THANH XUÂN

Cố trưởng ban chấp hành cựu huynh trưởng GĐPT Quảng nam 1

HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH

BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Lễ Nhập Liệm Cố Huynh trưởng Cấp Tấn Đồng Trí Châu Lộc

datthinh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tặng nhà tình lam

Tâm Lễ

BHD GĐPT Bình Thuận Thành Kính Phân Ưu