BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

Thành tâm hộ niệm trợ tiến hương linh cố huynh trưởng cấp Tín GĐPT Việt Nam :

THỊ HOA – NGUYỄN THANH XUÂN

Cố trưởng ban chấp hành cựu huynh trưởng GĐPT Quảng nam 1

HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH

BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Kon Tum thành kính phân ưu

Khấp Báo

phuocthanh

Lãnh thổ – Lãnh hải – Biên cương: Ý DÂN – Ý VUA