BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

Thành tâm hộ niệm trợ tiến hương linh cố huynh trưởng cấp Tín GĐPT Việt Nam :

THỊ HOA – NGUYỄN THANH XUÂN

Cố trưởng ban chấp hành cựu huynh trưởng GĐPT Quảng nam 1

HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH

BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương Kính Viếng

ducquang

Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu

nhuanphap

Tang lễ HTr Nhật Hồng – Lễ di quan

nhuanphap