Bản tin số 4: BHD.GĐPT Cam Ranh tưởng niệm HTr Phan Duy Khánh

Lúc 18g00 ngày 27/7/2014, trên 300 Lam viên gồm: thành viên BHD, Gia Trưởng và đại diện Ban Huynh Trưởng các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh đã tề tựu trước Linh đường để cử hành lễ tưởng niệm, truy tán công hạnh của HTr Chúc Hỷ Phan Duy Khánh.

– Toàn thể Hội chúng trang nghiêm cung nghinh chư Ân sư Cố vấn giáo hạnh Thích Tế Đạt, Thích Tâm Phước, Thích Pháp Chiếu quang lâm chứng minh.

– HTr Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành – đại diện BHD.TƯ tại miền Liễu Quán, Trưởng Ban tổ chức tang lễ – thân lâm chủ tọa. HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Phó Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh – đồng chủ tọa.

– Phái đoàn đại diện BHD.GĐPT Khánh Hòa; đại diện GĐPT Diên Khánh, Quảng Đức, Từ Vân cùng tham dự.

DSC_0197 (FILEminimizer)

DSC_0202 (FILEminimizer)

DSC_0204 (FILEminimizer)

DSC_0208 (FILEminimizer)
DSC_0212 (FILEminimizer)

DSC_0213 (FILEminimizer)

DSC_0214 (FILEminimizer)
DSC_0219 (FILEminimizer)

DSC_0220 (FILEminimizer)

DSC_0221 (FILEminimizer)

DSC_0223 (FILEminimizer)
DSC_0227 (FILEminimizer)

HTr Chúc Gia Lê Đình Cư, UV Nội vụ BHD.GĐPT Cam Ranh tuyên đọc tiểu sử cố HTr Phan Duy KhánhDSC_0225 (FILEminimizer)
DSC_0232 (FILEminimizer)

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết đọc diễn từ cảm niệm, truy tán công hạnh.
DSC_0236 (FILEminimizer)

DSC_0238 (FILEminimizer)

DSC_0242 (FILEminimizer)

Hát bài “Trường ca màu Lam”, ca khúc mang nội dung hướng về một tương lai tươi sáng của tổ chức GĐPT/VN trong sứ mệnh phụng sự Đạo pháp, phụng sự Dân tộc và phụng sự Con Người, do chính Chúc Hỷ Phan Duy Khánh sáng tác lúc sinh thời.

DSC_0241 (FILEminimizer)

DSC_0244 (FILEminimizer)

HTr Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành, thừa ủy nhiệm BHD Trung ương GĐPT/VN phát biểu cảm từDSC_0247 (FILEminimizer)

DSC_0250 (FILEminimizer)

Đại đức ân sư Thích Tâm Phước đại lao cho chư Tôn chứng minh ban Đạo từ
DSC_0253 (FILEminimizer)

DSC_0255 (FILEminimizer)

Lam viên viếng linh – nhiễu quanDSC_0259 (FILEminimizer)

DSC_0261 (FILEminimizer)

DSC_0263 (FILEminimizer)

DSC_0264 (FILEminimizer)

DSC_0267 (FILEminimizer)

DSC_0271 (FILEminimizer)

DSC_0276 (FILEminimizer)

DSC_0275 (FILEminimizer)

DSC_0278 (FILEminimizer)

DSC_0257 (FILEminimizer)

DSC_0279 (FILEminimizer)

DSC_0281 (FILEminimizer)

LỄ TỊCH ĐIỆN

DSC_0277 (FILEminimizer)

DSC_0282 (FILEminimizer)

DSC_0284 (FILEminimizer)

Đại Đức ân sư Thích Quảng Hậu và Ban kinh sư lâm nghi lễ tịch điện

DSC_0286 (FILEminimizer)

DSC_0288 (FILEminimizer)

DSC_0290 (FILEminimizer)

DSC_0292 (FILEminimizer)

DSC_0294 (FILEminimizer)

DSC_0296 (FILEminimizer)

DSC_0298 (FILEminimizer)

DSC_0302 (FILEminimizer)

 Thực hiện: Tiểu ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Tang lễ (theo www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương Phân Ưu

ducquang

Điếu văn BHD Quảng Nam 2

datthinh

Thầy Thích Xương Tín thành kính Phân ưu

phuocthanh