Thiệp Xuân GĐPT Chánh Thọ

Mưa nhẹ bay lên thềm năm mới

Ba ngàn thế giới lại vào xuân

Én liệng vờn mây mang tin tới

Mai đào rộn nở rực trời Xuân

1 Thiep chuc CThoz

Bài khác nên xem

(Hình ảnh) Kết khoá LTHL Huyền Trang 6 – A Dục 21 – Lộc Uyển 28

nhuanphap

Kỷ niệm năm thứ 3 đại hội GĐPT Việt Nam-Thế Giới II tại Bangkok

ducquang

BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ thọ cấp Tập, cấp Tín – niên khóa 2020

Huệ Quang GĐPTVN