Thiệp Xuân GĐPT Chánh Thọ

Mưa nhẹ bay lên thềm năm mới

Ba ngàn thế giới lại vào xuân

Én liệng vờn mây mang tin tới

Mai đào rộn nở rực trời Xuân

1 Thiep chuc CThoz

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi kết khóa bậc Kiên-Trì-Định- Lực

Tâm Lễ

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thăm các đơn vị trong mùa Phật Đản

Tâm Lễ

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội thảo Nghiên Huấn

Tâm Lễ