Thiệp Chúc Xuân Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức

Đất trời đang vào Xuân

lòng người vui rộn rã

Mai đào thêm tao nhã

cánh  én rợp trời xuân

Bài khác nên xem

Phân ưu: Huynh Trưởng Nhạc Sĩ Nguyên Truyền

ducquang

Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang (Cam Ranh) Mừng Xuân Di Lặc

phuocthanh

Cáo phó

phuocthanh