Thiệp Chúc Xuân Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức

Đất trời đang vào Xuân

lòng người vui rộn rã

Mai đào thêm tao nhã

cánh  én rợp trời xuân

Bài khác nên xem

Thư cám ơn của Huynh Trưởng Đồng Minh Lê Văn Mới

datthinh

Khấp báo : Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ mệnh chung

datthinh

Khấp báo: Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT.VN Nguyên Mẫn – Lê Viết Lâm xả báo thân