Thiệp Chúc Xuân Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức

Đất trời đang vào Xuân

lòng người vui rộn rã

Mai đào thêm tao nhã

cánh  én rợp trời xuân

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Phân Ưu

ducquang

BHD GĐPT Bình Định: nguyện cầu Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

BHD. GĐPT. Bà Rịa Vũng Tàu đặt đá khởi công xây dựng nhà Tình Lam

Tâm Lễ