Thầy Thích Quảng Khải Thành kính Phân Ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

THẦY THÍCH XƯƠNG TÍN, PHÁP HIỆU QUẢNG KHẢI

CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPT KHÁNH VÂN, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI, MIỀN KHÁNH HÒA.

Thành kính phân ưu cùng BHD. Lâm Đồng và tang gia hiếu quyến của:
Cố HTr cấp Dũng Tịnh Thuyền – Bửu Đồng
Sinh năm: 1922 ( Nhâm Tuất )

Đã vĩnh viễn xả bỏ báo thân lúc: 5h 15′ ngày 24.11.2012 (11.10 năm Nhâm Thìn )

tại  Tư Gia số 94/5 Trương Công Định, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.

Hưởng thọ: 91 tuổi

 NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH ANH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

 

Bài khác nên xem

Phân Ưu của Hội Đồng Cấp Tấn – BHD Hoa Kỳ

datthinh

BHD.GĐPT NINH THUẬN PHÂN ƯU

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh kính bái Chơn linh cố HTr cấp Dũng Nguyên Mẫn – Lê Viết Lâm

Huệ Quang GĐPTVN