Warning: Constant WP_CACHE already defined in /home/vkbxoavn/public_html/wp-config.php on line 3
Thành kính phân ưu với BHD Bình Thuận | GĐPT Việt Nam

Thành kính phân ưu với BHD Bình Thuận

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

logo phan uu

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Nhận được tin:

 Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPTVN
Nhật Hậu NGUYỄN QUỐC PHÚ
Ủy viên Nghiên Huấn BHD Bình Thuận

Tạ thế lúc 01 giờ 40, ngày 08 /12/2015 (nhằm ngày 27/10/Ất Mùi)

Xin thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tang gia hiếu quyến và BHD.GĐPT Bình Thuận. Nhất tâm nguyện cầu hương linh anh Nhật Hậu NGUYỄN QUỐC PHÚ cao đăng Phật quốc.

Bài khác nên xem

Thư cám ơn của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

datthinh

BHD GĐPT Bình Định nhất tâm cầu nguyên chơn Linh Anh Nguyên Truyền Vãng sanh Phật quốc

phuocthanh

Thầy Thích Xương Tính Thành kính Phân Ưu

phuocthanh