Thành kính phân ưu với BHD Bình Thuận

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

logo phan uu

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Nhận được tin:

 Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPTVN
Nhật Hậu NGUYỄN QUỐC PHÚ
Ủy viên Nghiên Huấn BHD Bình Thuận

Tạ thế lúc 01 giờ 40, ngày 08 /12/2015 (nhằm ngày 27/10/Ất Mùi)

Xin thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tang gia hiếu quyến và BHD.GĐPT Bình Thuận. Nhất tâm nguyện cầu hương linh anh Nhật Hậu NGUYỄN QUỐC PHÚ cao đăng Phật quốc.

Bài khác nên xem

Tang lễ Huynh trưởng cấp Tấn Phổ Minh – Trương Công Oai – Lễ nhập liệm

nhuanphap

BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu

BHD GĐPT Ninh Thuận Thành Kính Phân Ưu

phuocthanh