Trại Vạn Hạnh VII – GDPT Việt Nam thành kính phân ưu.

 

ADiDa_02

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN QUẢN TRẠI – HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN – HỘI ĐỒNG TRẠI SINH

TRẠI VẠN HẠNH VII – GĐPT VIỆT NAM

Nhận được tin buồn:

Cụ Bà NGUYỄN THỊ CHÁNH – Pháp danh NGUYÊN TÍN. Sinh năm Giáp Tý (1923).

Tạ thế lúc 8 giờ ngày 12.3.2014 (12.2 Giáp Ngọ). Thọ 91 tuổi.

Là Thân mẫu của HTr cấp Tín Nguyên Hạnh LÊ THỊ NGỌC ANH – UV Xã hội BHD Khánh Hòa.

Trại sinh Trại Vạn Hạnh VII – GDPT  Việt Nam.

Nhạc mẫu của HTr cấp Tấn Nguyên Thiện TRẦN HỮU HIỀN – Phó Tổng thư ký BHD Khánh Hòa

Phụ tá Đại diện BHD Trung ương tại miền Liễu Quán.

* Linh cữu quàng tại tư gia: số 50B đường Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa.

* Di quan lúc 8 giờ ngày 14.3.2014 (14.2 Giáp Ngọ).

Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc Tp Nha Trang – Khánh Hòa.

Thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến anh Hữu Hiền, chị Ngọc Anh cùng toàn gia hiếu quyến.

Nhất tâm cầu nguyện Hương linh Cụ Bà sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc.

NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT MA HA TÁT

Bài khác nên xem

Thư Viện GĐPT chia buồn Cố Huynh Trưởng Lê Xuân Thiệu tạ thế

Người Áo Lam

BHD GĐPT Bình Thuận Nguyện Cầu Chơn Linh Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

Tin Buồn

phuocthanh