Thành Kính Phân ưu

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhận được tin .

Cụ bà LÊ THỊ VỌNG. Pháp Danh Diệu Tịnh

                      -Thân mẫu: HT cấp Tấn Không Tùy Trần Quốc

UV.Nội Vụ BHD.GĐPT.BRVT

– Bà bà: HT cấp Tín Không Phiên Nguyễn Thị Liền

UV.Nữ Phật Tử BHD.GĐPT.BRVT

Từ trần ngày 03.6.2012 (14.4nhuận. Nhâm Thìn)

Tại quê nhà thôn Trà Trì, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Hưởng thọ 89 tuổi

Toàn thể lam viên  

Trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam 

Nhất tâm cầu nguyện cụ bà sớm vãng sanh cực lạc quốc và xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

Trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận nguyện cầu Chơn Linh Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

Lễ di quan tang lễ Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam Quảng Hội – Lê Cao Phan

Người Áo Lam

Lễ tang Cố Huynh trưởng cấp Dũng Quảng Huỳnh – Nguyễn Đào Long: Lễ Tưởng niệm, Di quan, Thu kỳ, Tiễn biệt

Huệ Quang GĐPTVN