Thành Kính Phân ưu

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhận được tin .

Cụ bà LÊ THỊ VỌNG. Pháp Danh Diệu Tịnh

                      -Thân mẫu: HT cấp Tấn Không Tùy Trần Quốc

UV.Nội Vụ BHD.GĐPT.BRVT

– Bà bà: HT cấp Tín Không Phiên Nguyễn Thị Liền

UV.Nữ Phật Tử BHD.GĐPT.BRVT

Từ trần ngày 03.6.2012 (14.4nhuận. Nhâm Thìn)

Tại quê nhà thôn Trà Trì, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Hưởng thọ 89 tuổi

Toàn thể lam viên  

Trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam 

Nhất tâm cầu nguyện cụ bà sớm vãng sanh cực lạc quốc và xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

Trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam 

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

Điếu văn của BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

datthinh

Bản tin số 2 – Lễ tang HTr cấp Dũng : Nguyên Ngộ Nguyễn sĩ Thiều

phuocthanh