Tham dự đệ tứ thất trai tuần HT Thích Từ Hiệp

Tham dự đệ tứ thất trai tuần HT Thích Từ Hiệp

(Thượng TỪ hạ HIỆP hiệu MINH HIỄN)

tl_145
Long vị Cố Đại lão HT (Ảnh: website chuaminhthanh.com)

Hôm nay ngày 14 tháng 6 năm 2013 nhằm ngày 07/5 năm Quý Tỵ BHD/TƯ/GĐPTVN tháp tùng Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng già Chứng minh tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam cùng về Bửu Lâm tự Long Thành cùng tham dự lễ thất thứ tư của Đại lão Hòa thượng bổn sư của Hòa Thượng thượng KIẾN hạ TÁNH đạo hiệu THÍCH MINH HIỄN phương trượng đường thượng Trụ trì Long Bửu Tổ đường quận 4. Mặc dù khởi hành từ 07 giờ 00 nhưng vì nạn kẹt xe nên đến nơi có trể 03 phút theo giấy mời. Trong Linh đường lúc ấy đã có hơn 100 Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni vừa khách mời lẫn tang môn pháp quyến. Qua tiểu sử hành trạng của ngài là một bài học vô giá đã gia hộ cho ta gói hành trang cần đủ để vào đời hộ đạo thăng hoa cuộc sống.

Lời cảm niệm của Hòa thượng Kiến Tánh đơn giản mộc mạc đầy xúc cảm mang tính truyền thừa thâm mật thiết tha biết bao tình. Thầy tỏ bày cùng bổn sư nhưng lan tỏa xuống thế hệ kế thừa nguồn pháp lạc ân tình thiết tha.

Sau khi quá đường, các anh Nguyên Hoành, Nguyên Thanh, Nguyên Linh, Thị Nguyên; các chị Diệu Quang, Diệu Thuận cùng tháp tùng Ôn qua Phật Ân. Có anh Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai, thầy Minh Tâm và thầy Trung Đạo có nhắc lại về việc đồng phuc, việc sinh hoạt hè và có ý khuyến khích tham gia. Anh Tâm Kiểm cũng lưu ý ACE về mô hình sinh hoạt ấy. Anh Thị Nguyên có xin phép được ngõ bày quan điểm GĐPT. VN là một tổ chức giáo dục hữu hiệu mà nhà nước rất đặt biệt quan tâm và không muốn tổ chức nầy tồn tại. Việc khuyến khích các tổ chức khác mở rộng mô hình sinh hoạt hè có mục đích phá hỏng sự giáo dục đào tạo của GĐPT. VN. Nhưng trong thế giới nhị nguyên nếu chúng ta nắm vững quy luật và khế thời sinh hoạt vẫn có những thu hút nhân bản của nó có điều phải nổ lực đầu tư hơn nữa.

Ngài Thượng thủ dạy: “ACE đều có học PHÁP HOA KINH, bộ kinh cơ sở lý thuyết xây dựng cơ cấu tổ chức GĐPT. VN từ hạ tầng cơ sở đến thượng tần kiến trúc. Do đó cốt lõi của kinh nầy là “TÙY DUYÊN BẤT BIẾN – BẤT BIẾN TÙY DUYÊN” Có thể giãi mã vấn đề nầy”. ACE đồng theo Ôn về Già Lam và chia tay sau đó./.

PHÓNG VIÊN TRANG NHÀ TẠI VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Tang lễ của HTr cấp Tín Minh Lễ – Lê Thắng, Gia trưởng GĐPT Từ Lâm (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Qủang Đức – Sài Gòn tổ chức Văn nghệ cúng dường Phật Đản tại Chùa An Linh

phuocthanh

Phật Đản Bình Thuận(phần II)

phuocthanh