Tài Liệu Cuộc Vận Động Bình Đẳng Tôn Giáo 1963

Nhằm cung cấp cho các huynh trưởng trẻ những thông tin chứng thực đã trở thành Giáo Sử qua các văn bản xưa đã được lưu trữ – không thêm không bớt từ nào.

UB m 6Tổng Thống Ngô Đình Diệm tiếp Ủy Ban Liên Phái Phật Giáo

UB1zUB2zUB3zUB4z

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 2/2017

Tâm Lễ

GĐPT Thanh Sơn (Cam Ranh) tổ chức lễ Báo Ân – Báo Hiếu

Huệ Quang GĐPTVN

Điểm tin số 1 – Tang lễ của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

datthinh