Tài Liệu Cuộc Vận Động Bình Đẳng Tôn Giáo 1963

Nhằm cung cấp cho các huynh trưởng trẻ những thông tin chứng thực đã trở thành Giáo Sử qua các văn bản xưa đã được lưu trữ – không thêm không bớt từ nào.

UB m 6Tổng Thống Ngô Đình Diệm tiếp Ủy Ban Liên Phái Phật Giáo

UB1zUB2zUB3zUB4z

Bài khác nên xem

Lễ Khánh tạ chùa Hòa Tân – Cam Lâm – Khánh Hòa

Huệ Quang GĐPTVN

Hình Ảnh Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam

ducquang

Bản tin số 3 – Lễ Phúng viếng của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh