Tài Liệu Cuộc Vận Động Bình Đẳng Tôn Giáo 1963

Nhằm cung cấp cho các huynh trưởng trẻ những thông tin chứng thực đã trở thành Giáo Sử qua các văn bản xưa đã được lưu trữ – không thêm không bớt từ nào.

UB m 6Tổng Thống Ngô Đình Diệm tiếp Ủy Ban Liên Phái Phật Giáo

UB1zUB2zUB3zUB4z

Bài khác nên xem

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Báo Đáp Ân Thầy – Thích Pháp Bảo

phuocthanh

Tu Viện Quảng Hương Già Lam tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL 2556

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức ngày Nguyện

Tâm Lễ