Sơ kết sáu tháng đầu năm

SƠ KẾT SÁU THÁNG ĐẦU NĂM

(01-01-2013 đến 30-06-2013)

Như thường lệ, tất cả các Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện, Ban Điều Hợp các tỉnh thị trên toàn quốc đều có gởi báo cáo sơ kết thực hiện chương trình hành hoạt của BHDTƯ và công tác Phật sự tại địa phương trong sáu tháng qua. Ban Hướng Dẫn Trung Ương tổng hợp sơ kết để có chỉ đạo công tác và hiệu chỉnh chương trình 6 tháng còn lại như dự án đã ban hành.

Cuộc họp quy tụ 59 ACE Ban Viên, Phụ Tá Ban Viên, Đại Diện các tỉnh thị trên toàn quốc. Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu chủ tọa. VP/TTK dẫn chương trình, ghi chép biên bản và điều khiển cuộc họp. Để sự phối hợp chỉ đạo, công tác và cố vấn các sự vụ mang tầm vĩ mô, BHD.TƯ đã trực tiếp cung thỉnh và đệ trình Thiệp thỉnh lên Ban Thường Trực HĐCVGH/BHD.TƯ/GĐPT.VN nhưng được hồi báo quý thầy bận công tác Phật sự nơi xa không tham dự được.

Đúng 08 giờ 00, TTK kính mời Anh Trưởng ban cùng tất cả ACE khởi thân:

Niệm Phật cầu gia bị.

Cử bài ca chính thức GĐPT.VN.

Phút tưởng niệm chư Thánh tử đạo, Chư tôn sáng lập, Cố vấn, các bác Bảo trợ, Mạnh thường quân, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT.VN quá cố.

Niệm hồng danh đức Dược Sư ba biến nguyện cầu an lành cho Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc sớm được bình phục.

Để tránh những vết sai lầm có tính chất lịch sử ảnh hưởng tai hại đến đướng lối sinh hoạt, sơ kết sáu tháng là công tác Phật sự là sinh hoạt truyền thống của tổ chức chúng ta. Rà soát lại những Phật sự đã qua và hiệu chỉnh chương trình còn lại trong năm nếu phát hiện có sơ sót. Đó là lý do của cuộc họp.

Cuộc họp đặt dưới sự chủ tọa của anh HT Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu, Trưởng ban BHD.TƯ/GĐPT.VN.

Các anh: Như Thật, Nguyên Từ trong HĐ Cấp Dũng.

Anh Nguyên Hoành, chị Diệu Lãng Phó Trưởng Ban Ngành Nam Nữ BHD.TƯ/GĐPT.VN.

Các anh chị Thường vụ, Ban viên, Phụ tá Ban viên, Đại diện BHD, BĐD trên toàn quốc.

Sau phần hình thức, cuộc họp đi vào phần nội dung tuần tự như sau:

Lời nói đầu của anh Trưởng ban:

Trước và trên hết anh ngưỡng vọng bái bạch Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng già Chứng minh, Quý Ngài trong Hội đồng, Ngưỡng vọng bái bạch Hòa thượng Trưởng ban Ban thường trực HĐCVGH/BHD.TƯ/GĐPT.VN và chư tôn trong Hội đồng trong thời gian hai tháng rưỡi qua vì tình hình sức khỏe quá kém sút không thể về họp và chỉ đạo công tác trực tiếp được, nhưng qua những phương tiện công nghệ thông tin anh luôn theo sát công tác và xuyên qua Thường vụ anh theo dõi đúng mức tiến trình sinh hoạt của BHD. Anh tán thán Thường vụ BHD và các BHD tỉnh thị, anh thân chào tất cả ACE sắt son trên con đường phục vụ.

VP/BHD đã kính gởi đến các thành phần tham dự bản sơ kết gồm 7 trang A4 kiểm điểm các Phật sự đã qua. Chuẩn bị các Phật sự sắp tới, ngoài ra VP/BHD Trung Ương cũng liệt kê 68 văn kiện chỉ đạo mọi mặt công tác để bất cứ Ban viên, Phụ tá Ban viên, BHD các tỉnh thị đều biết rõ và kiểm tra mọi mặt của BHD một cách dân chủ.

Sau 25 phút trình bày báo cáo và nhấn mạnh các điểm yếu của nhiều Ban hướng dẫn để giải trình và góp phần xây dựng theo kinh nghiệm ở nhiều địa phương khác nhau, ở đó có những bước phát triển đáng mừng:

Phát triển thêm mười đơn vị,

Thành phần Huynh trưởng tăng 653 Huynh trưởng,

Tăng 59 Đoàn,

Thực hiện NỘI QUY + QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG, thành lập ỦY BAN QUẢN TRỊ HUYNH TRƯỞNG với bảy ỦY VIÊN gồm những anh chị có bề dày và năng lực của tổ chức.

Tổ chức Phật đản thành công mang nhiều ý nghĩa, kèm tưởng niệm 50 năm Pháp nạn. Chúng ta không nhắc lại những sự kiện lịch sử, không nhằm kích động những hận thù tôn giáo hay hận thù cá nhân mà là tăng trưởng tinh thần dân tộc, truyền thống yêu hòa bình, yêu tổ quốc tất cả, đều chung lo sự thạnh vượng và bảo toàn lãnh thổ quê hương.

Hội trường đã thảo luận sôi nổi với những phân tích sâu sát qua từng vụ việc, học hỏi cùng nhau khắc phục khó khăn, cùng tiến về phía trước trong yêu thương và chất ngất tình Lam. Đúng 11 giờ 15 phút cuộc họp tạm ngưng. Tiến hành việc tổ chức đệ lục trai tuần cho Huynh trưởng Cấp DŨNG Nguyên Phương HOÀNG TRỌNG CANG, nguyên Ủy viên Oanh vũ BHD.TƯ/GĐPT.VN, Phó trưởng ban Ban hướng dẫn GĐPT LÂM ĐỒNG. Một Huynh trưởng thuộc hàng tài năng, một nhạc sĩ với những ca khúc sinh hoạt vượt thời gian như: CHIM BỐN PHƯƠNG – MỤC KIỀN LIÊN – ĐƯỜNG VỀ CHIỀU -DÒNG ANOMA – LIÊN HƯƠNG HÀNH KHÚC… Lễ tưởng niệm kỳ siêu xong ACE qua đường nghỉ ngơi, 13 giờ 30 tiếp tục thảo luận và trình bày những khó khăn và thuận lợi, cùng nhau góp ý giải quyết.

Phần nầy có nhiều vấn đề liên quan đến việc xử kỹ tiếp vật, những việc cần chú trọng và ưu tiên hàng đầu là CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO. Các Ban hướng dẫn thảy đều đồng tình và ra sức thực hiện nghiêm túc công tác trồng người nầy. Cuộc họp kết thúc váo lúc 15 giờ cùng ngày.

(Phóng viên Sen Trắng)

Bài khác nên xem

(BHD Gia Định) BĐD Liên quận Q.12 – Hóc Môn tổ chức trại Hạnh năm 2018

nhuanphap

Thông báo: Trang nhà GĐPT Việt Nam cập nhật phiên bản mới

Áo Lam

(BHD Ninh Thuận) Hội nghị đầu năm 2017

nhuanphap