Hội Thảo Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử

Kính thưa quý anh chị.

Thể theo thông tri Tham dự Hội Thảo – Xin quý BHD tiến hành các thủ tục nhanh chóng  giùm.

Ban Văn Nghệ GĐPT Việt Nam.

Van Nghe 2013 tronz

Bài khác nên xem

Nhạc Tưởng Niệm Anh Năng Quang – Vân Hà Ưng Trụ

datthinh

Tổ Sư Thiệt Diệu – Liễu Quán: Hành Tung Và Thi Kệ Thị Tịch

phuocthanh

Bài Cảm Niệm Của BHD GĐPT Thừa Thiên

phuocthanh