Sinh hoạt Hậu Trại Lộc Uyển khóa 14 – A Dục khóa 12 (BHD.GĐPT Cam Ranh)

Liên Trại HLHT Lộc Uyển khóa 14 – A Dục khóa 12 do BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức, khai khóa vào ngày 22/6/2013 và kết khóa vào ngày 29/9/2013 sau 3 đợt huấn luyện tập trung.

Theo quy định HLHT tại Quy chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam, ngày 25/5/2014, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức đợt sinh hoạt Hậu trại sau 6 tháng kể từ ngày bế mạc Trại cho Trại sinh Lộc Uyển khóa 14 và là sinh hoạt hậu trại đợt 1 cho Trại sinh A Dục khóa 12 để bồi dưỡng những kiến thức căn bản; nhận xét, đánh giá về tinh thần và ý thức tổ chức kỷ luật trước khi cấp chứng chỉ trúng cách cho Trại sinh.

Chị Trưởng ban và Thường vụ BHD.GĐPT Cam Ranh đã tham dự suốt thời gian ngày sinh hoạt Hậu trại để khuyến khích tinh thần HTr Trại sinh.

Trong đợt sinh hoạt này, Trại sinh hội thảo hai đề tài: “Lý tưởng HTr GĐPT Việt Nam” và “Người HTr GĐPT Việt Nam” cùng với thực hành “Hình thức và hiệu lệnh tập họp”.

Sau hơn 10 giờ sinh hoạt sinh động, bổ ích. Hậu trại đợt 1 đã thành tựu viên mãn.

TIN: BAN BIÊN TẬP – ẢNH: QUẢNG TIẾN

(Theo www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

GĐPT Đức Hưng: Tặng quà từ thiện, Covid – 19 Đợt 1 (Ngày 04/7/2021)

nhuanphap

BHD GĐPT Đồng Nai Tổ Chức Lễ Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2016 và Phương hướng hoạt động 2015

phuocthanh

Khấp Báo

phuocthanh