(GĐPT Gia Định) Khai mạc giai đoạn 2 Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng

Trải qua 5 tuần huấn luyện của giai đoạn 1 Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng A Dục 22, Lộc Uyển 30 GĐPT Gia Định tại các trú xứ. Vào ngày 24, 25.10.2015, được sự hứa khả và trợ duyên của Đại đức Trụ trì chùa Thiên Quang. Ban quản trại cùng Trại sinh vân tập về chốn già lam này, kiến lập trại trường, tổ chức giai đoạn 2 của kỳ trại.

Quang lâm chứng minh lễ khai mạc có Đại Đức Thích Thiên Thuận, CVGH GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu. Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân, Trưởng ban BHD GĐPT Gia Định chủ tọa. Hiện diện tham dự còn có Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Chế – Võ Hữu Khiên, Trưởng ban BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu; Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Anh – Trương Ngọc Hùng, Phó Trưởng ban Ngành Nam BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu.

Hiện diện tại hàng gồm có 10 Huynh trưởng thành viên BQT và 65 Huynh trưởng trại sinh.

Sau nghi thức khai mạc, BQT đã tổ chức cho trại sinh thi kiểm tra kết khóa và thi khảo sát trắc nghiệm, thực hành các bộ môn Hành chánh Tổ chức, Văn nghệ, Hoạt động thanh niên thông qua trò chơi lớn.

Một số hình ảnh ghi nhận trong lễ khai mạc giai đoạn 2 của Liên trại.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hòa Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo Nữ Huynh Trưởng Nguyên Thường Đào Thị Yến Phi

phuocthanh

BHD GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC THI KỂ CHUYỆN NGÀNH ĐỒNG ONLINE

Tâm Lễ

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Lễ Tổng Kết sinh hoạt năm 2017

Tâm Lễ