Quyết định số : 12.025/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.025/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Biên Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Văn Thư 11.097/HDTƯ/TB – Sự biến GĐPT Liên Quang

datthinh

Trình thư số : 12.086/HDTƯ/TB ngày 29.08.2012

datthinh

Tâm Thư – Lễ Hiệp Kỵ Gia Đình Phật Tử Tây Nam Phần lần thứ 1

datthinh