Phù Hiệu Trung Thu – GĐPT Khánh Trà Bình Thuận

Tết Trung Thu – Đối với Việt Nam đó là cái Tết của nhi đồng với lồng đèn múa lân, sư, rồng  và bánh kẹo:

Bài khác nên xem

Trại Vạn Hạnh 5 GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang

Mẫu Thiệp Xuân Di Lặc 8

ducquang

BBT Trang Nhà gdptvietnam Chúc Tết

ducquang