Phù Hiệu Trung Thu – GĐPT Khánh Trà Bình Thuận

Tết Trung Thu – Đối với Việt Nam đó là cái Tết của nhi đồng với lồng đèn múa lân, sư, rồng  và bánh kẹo:

Bài khác nên xem

360 Hình Ảnh Tôn Tượng Phật Kính Mừng Phật Đản (phần 1)

phuocthanh

Những tượng Phật cổ xưa của Việt Nam

phuocthanh

Văn Nghệ: mẫu thiệp Xuân 3 và 4

ducquang