Mẫu Thiệp Xuân 7

Hai tay dâng đóa sen hồng

Hỏi xuân bao thuở còn mong ngày về

Hỏi tâm đã trọn tình quê

hỏi em em bảo nguyện thề khó phai

Đức Quảng

Bài khác nên xem

Thơ: Nhớ Mẹ

phuocthanh

Nhạc: Hướng Phật Đài – Lê Mộng Nguyên

ducquang

Thơ Tuệ Sỹ hay những đêm dài heo hút

phuocthanh