Mẫu Thiệp Xuân 7

Hai tay dâng đóa sen hồng

Hỏi xuân bao thuở còn mong ngày về

Hỏi tâm đã trọn tình quê

hỏi em em bảo nguyện thề khó phai

Đức Quảng

Bài khác nên xem

Thơ Tuệ Sỹ hay những đêm dài heo hút

phuocthanh

Nhạc: Lửa Sáng Niềm Tin – Hằng Vang

ducquang

HOA TRẮNG MẸ THÂN YÊU

Huệ Quang GĐPTVN