Mẫu Thiệp Xuân 7

Hai tay dâng đóa sen hồng

Hỏi xuân bao thuở còn mong ngày về

Hỏi tâm đã trọn tình quê

hỏi em em bảo nguyện thề khó phai

Đức Quảng

Bài khác nên xem

33 Ứng hóa thân Bồ-tát Quán Thế Âm

phuocthanh

Thơ: Mẹ cho con mùa xuân

phuocthanh

ĂN CƯỚP

nhuanphap