PHÓNG SANH CÚNG DƯỜNG HOA ĐĂNG CẦU QUỐC THÁI DÂN AN

10632570_701602499920247_5687606789370861384_n

Các bậc thầy trong hai Hội Đồng Chứng Minh và Cố Vấn đọc đề án của chúng tôi kiến đàn phụng Phật tu hương Kỳ Siêu Hiệp Kỵ Giải Oan Bạc Độ Chánh Tiến cho Lam Viên mọi miền trong nước và trên toàn Thế Giới và phối tiến cho tất cả chư tôn linh đã bỏ mình nơi chiến địa nơi sa trường để bảo vệ quê hương, nạn nhân chiến cuộc, bởi thiên tai dịch họa, bởi tai nạn tàu thuyền, bởi vượt biên, hải tặc, bởi giặc giả đao binh, bởi oan trái tình trường, bởi gia hình tù tội, chết bờ chết buội, chết tủi nhục thế lương, không chốn nương thân, thất lạc mộ phần, thai nhi sút sảo, không phân biệt tôn giáo, màu da sắc tộc, không phân biệt ý thức chánh trị, bởi chúng tôi nghĩ thảy đều là đồng bào, thảy đều là cha mẹ anh em, vợ chồng con cái của nhau qua bao đời kiếp. Vì vô minh không biết nên tội lỗi cưu mang, như gã cùng tử phiêu dạt thăng trầm, đói rét co ro giữa trời gió lạnh.

Chúng tôi rõ biết mưu cao dối láo gạt gẫm hại người thoát sanh làm loài lông vũ, thấy con người vội cất cánh bay cao, nhưng làm sao thoát được, mũi tên lằn đạn. Nào những kẻ chước sâu hiểm độc, thác làm loài cá trạch thấy con người là vội vã chui sâu, nhưng làm sao tránh được nôm, câu, rạch nhũi. Nào những kẻ cường lương, bạo loạn hung hãn hại người khi thác sanh mang nanh vuốt vẩy sừng càng ngạnh, tình nhiều, tưởng ít, nên không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân, dù lông vũ lông mao khi di chuyển xương sống vẫn nằm ngang, nên trước khi khai đàn có hưng phan sơn thủy, vớt vong dưới nước trên rừng, chết giữa hư không, thế gian ta bảo chim sa cá lụy là chỉ cho duyên số cạn kiệt sanh phần mà mở rộng từ tâm đở đần cơ hoạn.

Nên kiến đàn hưng phan chiêu vớt vong linh nương oai thần Phật Lực về nương Pháp Hội, tạm thời thoát cái cảnh tủ tội khảo tra, đọa đầy đói khác, văn kinh thính pháp thọ tài hưởng thực, xoay chuyển nghiệp duyên, ngộ đạt chơn thường siêu sanh thoát hóa. Nay lại tổ chức phóng sanh, triệu tập sơn thần thủy tướng, hóa giải lưới câu bẫy rập, đủ thời gian chuyển đổi nội kết, làm sáng tự tâm, thấy được tự tánh, sám hối tội khiên mà sanh về tây thiên cực lạc.

Chư tôn đức thăng tòa chỉ dạy: Muốn QUỐC THÁI dân phải CƯ AN. Muốn CƯ AN tâm phải AN BÌNH. Muốn tâm AN BÌNH phải thoa ướp thân bằng hương thơm GIỮ GIỚI và mặc cho thể bằng y phục THIỀN ĐỊNH. Hãy thoa ướp tất cả bằng bông hoa TUỆ GIÁC thì bất cứ ở đâu chúng ta cũng an lạc. Lam Viên kiến đàn mang đầy những ý nghĩa ấy. Thực thi TUỆ GIÁC bằng đuốc tuệ soi đường. PHÁP HỘI THÙ ÂN cúng dường hoa đăng, như dòng sông trăng cuồn cuộn chảy ngoài trời mưa gió thét gào nhưng chư tôn TRƯỞNG LÃO ĐẠI TĂNG nguyên vị như thạch trụ, và như thế dòng sông trăng tọa lạc nơi linh vị soi sáng chư tôn linh thập nhị loại cô hồn.

THẦY sám chủ cao âm dừng lại, ngoài kia trời tạnh mưa, nhưng trong đàn tràng lệ rơi lả tả, hồn thiêng sông núi như phủ xuống chốn nầy. An Dương Vương xây thành Cổ Loa đã nguyện cầu ÂM SIÊU DƯƠNG THẠNH. Ngô Vương Quyền kết thúc chiến tranh khép lại một ngàn năm lịch sử nô lệ giặc Tàu. Đinh Bộ Lĩnh phất ngọn cờ lau đặt luật pháp chế triều nghi, mở mang và quản trị đất nước, vẹn toàn sau trước giữ vững sơn hà. Thập Tướng Quân Lê Hoàng làm nên nghiệp cả, Lý Công Uẩn cách mạng Quốc Gia, Lý Thường Kiệt hịch tướng sĩ bằng bài ca NAM QUỐC viết lịch sử VIỆT NAM bằng những trang vàng. Nếu không có DÂN CHỦ TỰ DO làm gì có hội nghị BÌNH THAN DIÊN HỒNG lịch sử. Nào Phạm Ngũ Lão, Hưng Đạo Đại Vương, Trần Bình Trọng với tinh thần vô úy “THÀ LÀM QUỶ NƯỚC NAM” còn hơn làm vua mà theo lũ tham tàn. Trần Nhân Tông, một vị vua coi NGAI VÀNG như đôi dép cỏ và nào là QUANG TRUNG ĐẠI ĐẾ dẹp hai vạn quân Thanh đều là bậc chánh nhân quân tử tỏ rõ hành động hiếu hòa nhân từ thả tù binh cung cấp hành trang đầy đủ đưa đi đến tận biên thùy. Quân Vương ta như thế, nhân dân ta như thế, khế cơ khế lý, khế xứ, khế thời nên khắp nơi nơi thái bình thạnh trị.

Xin tán tụng hồn thiêng sông núi, hãy ca dương khí phách của liệt đại anh hùng, hãy tận trung báo quốc, đừng đâm sau lưng chiến sĩ đồng bào. Có nhiều người đã chết mà ngàn năm sau tiếng thơm còn mãi trong dân chúng đồng bào sáng sói trang sử Việt. Còn biết bao người còn sống đây mà được coi như thây ma thúi tha, ai cũng phỉ nhổ nào khác phường thảo khâu, lâu la.

Lập trường của chúng tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh môi trường, bởi THẬP PHƯƠNG TAM THẾ thị hiện nơi đời vì sự nghiệp độ sanh chứ không phải đợi chánh quyền cho phép. Giữ GIƠÍ LÀ LÀM ĐẸP QUÊ HƯƠNG, là xây dựng Phật Quốc Độ là tô bồi ngôi bảo tộ. Diệt trừ THAM SÂN SI THÙY MIÊN VÀ GIẢI ĐẢI. Đổ thừa cho vận nước rồi sau trước không làm. Chỉ biết có riêng mình, trở thành vô cảm, không có tình người. LÀM SAO NỞ HOA NHÂN CÁCH, LÀM SAO THÀNH TOÀN PHẨM HẠNH NÊN NGƯỜI. Chánh tâm đi tới, chánh niệm tu trì, mở cửa từ bi vào kho TRÍ HUỆ.

Vô thường dâu bể, thanh tịnh Giới Đàn, QUỐC THÁI DÂN AN THIÊN HẠ THÁI BÌNH CHÚNG SANH AN LẠC.

Trước Đàn chánh bái vạn loại anh linh, một dạ chí tình PHÁP HỘI THÙ ÂN nay xin khép lại. Quê hương tôi đây thế mà vọng bái.

Ô hay, ô hay!

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Chùa Linh Quang – Ngôi Chùa Mang Nhiều Dấu Ấn Phật Giáo Huế

phuocthanh

Bài thơ Xuân Vãn của Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), Được Dịch Ra Tiếng Anh

phuocthanh

Đức Phật vào đời

phuocthanh