Phiếu thông tin số : 12.100/HDTƯ/TB ngày 04.10.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Phiếu thông tin số : 12.100/HDTƯ/TB ngày 04.10.2012 đến các BHD Tỉnh Thị, quý anh chị thành viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thư chúc Tết của HTr Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu Vụ Trưởng GĐPT Vụ

phuocthanh

Trình Thư của BHD GĐPT Quảng Nam

phuocthanh

Thông tin: sinh hoạt mừng Đại lễ Vu Lan của BHD Cam Ranh và các Đơn vị trực thuộc.

Huệ Quang GĐPTVN