Phiếu thông tin số : 12.100/HDTƯ/TB ngày 04.10.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Phiếu thông tin số : 12.100/HDTƯ/TB ngày 04.10.2012 đến các BHD Tỉnh Thị, quý anh chị thành viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Khấp báo – HT Nguyên Ngộ mệnh chung

datthinh

[Video Clip] Thư chúc tết của Anh Trưởng Ban BHD GĐPT VN

Áo Lam

Thơ: Mừng Đại Hội GĐPT Bình Thuận thành công

phuocthanh