PHÁP HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Cannonball Tree #1

(PL: 2558 DL: 2014)

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM là một tổ chức GIÁO DỤC SINH HOẠT TU HỌC CỘNG ĐỒNG dành cho lứa tuổi THANH THIẾU NIÊN của Phật Giáo không phân biệt TÔNG CHI GIÁO hệ chẳng những trên đất nước Việt Nam mà là cả trên toàn Thế Giới. Tổ chức nầy giáo dục tuổi trẻ không bằng từ chương khoa giáo mà là qua SINH HOẠT thể hiện bằng thao tác chân tay, các giác quan và ngôn ngữ. Mở cửa kho báu trí huệ bằng tư tưởng và hành động thiện nguyện qua câu kinh “HÀNH THÂM BÁT NHÃ BA LA MẬT” chứ không phải “HỌC THÂM” HỌC chỉ mang lại “KIẾN THỨC”. Hướng dẫn tuổi trẻ, làm chủ bản thân, làm chủ tương lai cuộc đời mình. Sống có trách nhiệm, không oán trời, không trách người, không đổ lỗi cho cơ chế, ý hệ, hoàn cảnh và môi trường. Bởi rõ biết không ngoài y báo, chánh báo của cá nhân và cộng đồng mà ra cả. Mọi vướng mắc chướng ngại nên giải trừ chứ không phải đấu tranh loại bỏ và tiêu diệt.

Trên quan điểm nhận thức và lập trưởng như vậy, nên tư duy rằng hơn 70 năm qua chúng ta thấ: ACE ta, đồng bào ta, chết quá nhiều trong hận thù chiến tranh, chết trên rừng núi biên giới quê hương. Kẻ chết trong lao tù ngục thất, kẻ chết nhục nhã man rợ của hải tặc, kẻ chết ngoài đại dương trên đường tìm lẽ sống, dù cho hàng năm cấp tỉnh cấp trung ương ta vẫn tổ chức hiệp kỵ nhưng đó là những phương tiện nhỏ, độ vong qua phút cơ hàn, chứ chưa phải tạo thuyền từ Bát nhã cứu người hàng loạt qua cơn mê.

Con thuyền to là ĐẠI TRAI ĐÀN CHẨN TẾ KỲ SIÊU HIỆP KỴ BẠT ĐỘ GIẢI OAN mà giờ đây BHD GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI một lòng kiến lập. Thuyền to đòi hỏi người thuyền trưởng phải có nhân cách lớn, Giới thân bền vững, Huệ mạng bao dung, phúc phần sung mãn. Muốn có nhân cách lớn phải phát lập tâm nguyện Bồ Đề. Thân nghiêm giới mật vô ngã vị tha từ đó GIỚI ĐÀN THIỆN HOA trao BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA và THẬP THIỆN GIỚI cung thỉnh hơn 30 đại lão Hòa Thượng chứng minh, Đàn Đầu, Giáo Thọ, A Xà Lê, Tôn Chứng hành đàn tác pháp.

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM thực hiện con đường giáo dục qua phương pháp THỰC HÀNH BỒ TÁT ĐẠO, do vậy Huynh Trưởng hàng lãnh đạo không thể trao cho những ACE nào chưa thọ BỒ TÁT GIỚI. Điều nầy chưa đưa vào NỘI QUY nhưng đã thiết lập GIÀ PHẠM trong hàng LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ ngành Huynh Trưởng. Do vậy Giới Đàn mang tầm vóc lớn trong giai kỳ thành toàn công tác cũng cố tổ chức. ACE Huynh Trưởng thiết tha với sứ mạng với tiền đồ Tổ Chức mà chưa thọ giới tương ưng không thể bỏ qua. HT đã thọ dốc tâm hộ đàn.

Ngoài ra pháp hội kỳ nầy đúng vào diệp tưởng niệm 50 NĂM THỐNG NHẤT TỔ CHỨC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH trên ba văn kiện pháp quy mà chúng ta phải đánh đổi bằng máu xương trí tuệ và dũng lực mới có được đó là: 1. HIẾN CHƯƠNG GHPGVNTN; 2. NỘI QUY GĐPT VIỆT NAM; 3. QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM.

Ngày nay Giáo Hội chia năm xẻ bảy nhưng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM vẫn chưa từng thay tên đổi họ, một lòng trung kiên cùng thầy tổ, xót xa khi đạo pháp lâm nguy, trung kiên một dạ khi SƠN HÀ NGUY BIẾN. Nhớ điệp khúc khi xưa nói về HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG mà nhỏ lệ quyết tâm khi kẻ xâm lược khởi động chiến tranh ta cũng phải QUYẾT CHIẾN, thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? HY SINH đó là tiếng gọi quê hương thiết tha trầm hùng vang lên từ 96 triệu con tim.

Là Phật tử thì phải nhất tâm xiễn dương giáo lý Hòa Bình của chư Phật. Tuyệt đối vâng lời Phật dạy: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”

Tham gia pháp hội, trên mọi lĩnh vực. Hộ Đàn với tất cả con tim, nhất thiết Pháp Hội sẽ thành công. LAM VIÊN KHẮP MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU PHÁP HỘI HOÀN MÃN./.

THỊ NGUYÊN

Bài khác nên xem

Cảm niệm: ”Khóa tu Bát quan trai của Bậc Lực tại thiền viện Tuệ Quang, Thủ Đức – Sài Gòn”

Tao ngộ

nhuanphap

BHD Gia Định – Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật đản

nhuanphap