Nhạc: Tưởng Niệm Anh Nhật Hồng-Nguyễn Để – Đức Quảng

Tron nghia tinh LamzTrường đồ nhọc nhằn tòa sức bền tâm vững chí – Trung kiên sắt son dù thế quyền há lung lay.

 

Bài khác nên xem

Nước Mắt Mẹ Hiền – Ngô Tằng Giao

ducquang

BHD BIÊN HÒA – LỄ KHAI KHÓA CÁC BẬC HỌC VÀ LỄ THỌ CẤP

Linh Nguyên

Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Châu viên tịch

datthinh