Nhạc: Tưởng Niệm Anh Nhật Hồng-Nguyễn Để – Đức Quảng

Tron nghia tinh LamzTrường đồ nhọc nhằn tòa sức bền tâm vững chí – Trung kiên sắt son dù thế quyền há lung lay.

 

Bài khác nên xem

18 nguyên tắc sống từ Đức Đạt Lai Đạt Ma

phuocthanh

Hình ảnh văn nghệ Phật đản GĐPT Đức Tạng

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Gia Đình Thân Ái – Lê Mộng Nguyên

ducquang