Nhạc: Tưởng Niệm Anh Nhật Hồng-Nguyễn Để – Đức Quảng

Tron nghia tinh LamzTrường đồ nhọc nhằn tòa sức bền tâm vững chí – Trung kiên sắt son dù thế quyền há lung lay.

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng đón mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2559

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 1/2017

Tâm Lễ

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Kính mừng Đức Phật Thành Đạo – Kỷ niệm 20 năm thành lập Ni Viện Như Thị Thất

phuocthanh