Nhạc: Tưởng Niệm Anh Nhật Hồng-Nguyễn Để – Đức Quảng

Tron nghia tinh LamzTrường đồ nhọc nhằn tòa sức bền tâm vững chí – Trung kiên sắt son dù thế quyền há lung lay.

 

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh: Khóa tu mùa hè năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN

Đêm cầu nguyện an lành cho Lam viên GĐPT Việt Nam

Bản tin số 2: Lễ tang Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Đại Phạm Thị Na

phuocthanh