Nhạc: Tưởng Niệm Anh Nhật Hồng-Nguyễn Để – Đức Quảng

Tron nghia tinh LamzTrường đồ nhọc nhằn tòa sức bền tâm vững chí – Trung kiên sắt son dù thế quyền há lung lay.

 

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu

nhuanphap

Điếu Văn Của BHD GĐPT Cam Ranh

phuocthanh