PHÁP HỘI THÙ ÂN

Ảnh: Nguyễn Văn Hợp
Ảnh: Nguyễn Văn Hợp

PHÁP HỘI THÙ ÂN

   GIỚI ĐÀN THIỆN HOA I TRUYỀN TRAO BỒ TÁT GIỚI VÀ THẬP THIỆN GIỚI

(Do BHD/GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI kiến đàn)

ĐÀN ĐẦU HÒA THƯỢNG: HÒA THƯỢNG thượng ĐỨC   hạ CHƠN

ĐỆ NHẤT YẾT MA A XÀ LÊ: HÒA THƯỢNG thượng MINH hạ CHIẾU

ĐỆ NHỊ GIÁO THỌ A XÀ LÊ: HÒA THƯỢNG thượng TUỆ   hạ SĨ

HÀNG TÔN CHỨNG

HÒA THƯỢNG thượng PHƯỚC hạ TRÍ

HÒA THƯỢNG thượng LƯU hạ THANH

HÒA THƯỢNG thượng THANH hạ HUYỀN

HÒA THƯỢNG thượng CHƠN hạ TRÍ

HÒA THƯỢNG thượng THÁI  hạ HÒA

HÒA THƯỢNG thượng THIỆN hạ DƯƠNG

THƯỢNG TỌA thượng HẢI hạ TẠNG

KHAI ĐẠO GIỚI TỬ:

Khai đạo giới tử Bồ Tát tại gia: HÒA THƯỢNG thượng THÁI hạ HÒA

Khai đạo Thập Thiện giới Thượng Tọa thượng NGUYÊN hạ HIỀN

DẪN THỈNH :

Thượng Tọa thượng CHƠN hạ THỨC

Thượng Tọa thượng NHUẬN hạ CHÂU

Với sự kiến lập Giới Đàn trang nghiêm thanh tịnh như vậy 32 tỉnh thành đăng ký thọ:

THẬP THIỆN GIỚI : 512 GIỚI TỬ

BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA : 237 GIỚI TỬ

TỔNG CỘNG : 749 GIỚI TỬ

27 phái đoàn cấp Tỉnh Thị về Hộ Giới Hộ Đàn gần 500 thành viên.

Lam viên về dự đàn kỳ siêu Giải Oan bạt độ và dự lễ hiệp kỵ xong là về có gần 500 thành viên. Đây là một pháp hội quy tụ nhiều Lam Viên với nguyện lực cầu cho ÂM SIÊU giải Nội kết để QUỐC THÁI DÂN AN THẾ GIỚI HÒA BÌNH CHÚNG SANH AN LẠC.

Qua Pháp Hội Thù Ân tổ chức GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI đã phát đi một thông điệp “TẤT CẢ MỌI SỰ VÂN TẬP ĐÔNG ĐẢO CỦA TỔ CHỨC NẦY CHỈ CÓ MỘT MỤC ĐÍCH DUY NHẤT LÀ THĂNG TIẾN PHẨM HẠNH ĐẠO ĐỨC NHÂN CÁCH CÁ NHÂN TẠO MỘT NĂNG LỰC LỚN CẢI THIỆN HOÀN CẢNH MÔI TRƯỜNG ĐỂ CUỘC SỐNG NGÀY MỘT TỐT ĐẸP HƠN”. Tuyệt đối không gây ảnh hưởng xấu đến quần chúng và xã hội. Tại sao vậy? Vì Lam Viên luôn tin nhân quả với tiêu chí PHỤNG SỰ CHÚNG SANH LÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT vậy./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Bản tin tổng hợp: các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh tổng kết Phật sự năm 2013

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Thọ Cấp Tập do BHD Gia Định Tổ Chức

phuocthanh

Tu Viện Quảng Hương Gìa Lam tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL 2562 – DL 2018

phuocthanh