PHÁP HỘI THÙ ÂN

10653365_508815325919273_5906843246676747515_n

(Thị Nguyên)

Cứ nói gần một trăm năm trở lại, trải dài trên quê hương từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, máu của đồng bào ta, máu của nhân dân ta, máu quân đội ta bất kể màu da sắc tộc, tôn giáo ý hệ thế nào, đã ngã xuống cho quê hương đây. Họ đã chết cho đất nước nầy. Họ đã chết cho quê hương sống dậy. Họ đã chết cho quê hương đứng lên. Họ đã chết cho niềm tin tồn tại. Họ đã chết cho tương lai Việt Nam.

Ai đã nhân danh Quốc Gia. Ai nhân danh sông núi, ai đã nhân danh tôn giáo, ai đã nhân danh đồng bào, ai đã nhân danh ý hệ mà kiến đàn tiến bạt niệm ân, phong thần giải oan, mở kết, xóa sạch hận thù hầu chư tôn linh thoát hóa siêu sanh. Mồ mã cha ông bị xóa, hình ảnh cây đa bến nước không còn, lũy tre làng xã, bụi chuối sau hè, hồn ơi, linh hởi còn đâu mà về.

PHÁP HỘI THÙ ÂN của Lam Viên GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI, một đứa con bị Giáo Hội bỏ rơi, bị Quốc Gia loại ra ngoài vòng pháp luật nhưng thấm nhuần Phật Ân đức vượt qua bao chướng ngại, đây tay chị, tay anh tay tôi, tay chúng mình nối lớn, triệu bàn tay liên kết cả địa cầu kiến đàn phụng Phật tu hương giải oan, bật độ, hiệp kỵ tiến linh, không phải cho LAM VIÊN mà còn cho Đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong, anh hùng liệt sĩ, cô nhi hoạnh tử, chết vì nạn tai, trên bờ dưới nước, trên biển trên không, trong lao tù, trại cải tạo, không phân biệt sắc tộc màu da tôn giáo ý hệ thảy đều thấu lý vô thường, khổ không vô ngã mà thấy rõ là tội lỗi vốn không mà thập nhị loại cô hồn thảy đều đăng bảo tọa mà về lại căn nhà cha hằng có vô sanh.

Tiền đâu họ có? Góp muôn công đức lành, trẻ thơ nhịn tiền ăn quà mà có, ACE công nhân nhịn một ngày lương mà lo, già trẻ gái trai chung tay mà được, trong nước ngoài nước thảy cả một lòng hướng về PHÁP HỘI THÙ ÂN mà hoàn thành công cả. Mười bốn vị Trưởng Lão Tăng Già, gần 800 giới tử năng lực dư vượt qua bỉ thử thị phi.

Pháp Hội thành công, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh cầm cân nẫy mực. Công lao đệ nhất Hòa Thượng Sám Chủ Trụ Trì, Khoa nghi Công Văn Đàn Tràng số một, thành phần đại bái bình quân tuổi cũng 90. Nhìn hội Hoa Đăng cầu “QUỐC THÁI DÂN AN, THẾ GIỚI HÒA BÌNH CHÚNG SANH AN LẠC” đuốc tuệ thắp sáng trên tay hàng TĂNG GIÀ TRỤ THẾ truyền cho ba thế hệ, chuyển hoa đăng như dòng sông trăng để kiện toàn bản thân bằng hương hoa GIỮ GIỚI hãy mặc cho thân thể bằng y phục THIỀN ĐỊNH và xông lên tất cả bằng hương hoa TUỆ GIÁC thì bất cứ ở đâu cũng đều có AN LẠC.

Thế giới bây giờ là thế giới PHẲNG, công lý bây giờ là công lý BẰNG. Xin hãy lắng nghe và thấu hiểu, QUAN ÂM TỪ THỊ đồng tác chứng tri./.

(Thị Nguyên)

Bài khác nên xem

Khám phá kho báu bị bỏ quên của danh sơn Yên Tử

phuocthanh

Anh Nguyên Ngộ gởi thơ cho Đại Hội

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Lửa Dũng – Đức Quảng

ducquang