Nhạc Karaoke: Nguyện Lực Mãi Còn – Đức Quảng

Nhạc phẩm NGUYỆN LỰC MÃI CÒN – Tưởng niệm anh Nhật Thường Nguyễn Quang Tú – Nhạc & lời: Đức Quảng – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ Hiếu Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=VL4Oy93_i2A

 

Bài khác nên xem

Văn nghệ Vu lan GĐPT Khánh Viên

nhuanphap

Ca khúc MÂY MỜ ĐỈNH THỨU – tưởng niệm húy nhật lần thứ 13 Cố Đại lão Hòa thượng Đệ Tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Huệ Quang GĐPTVN

Tường Thuật Hành Trình Du Khảo CAMBODIA

phuocthanh