Phân ưu: Huynh Trưởng Nhạc Sĩ Nguyên Truyền

Hoàng hạc phiêu du đã trở về

Cội nguồn tịnh lạc dãy sơn khê

Vẫn còn suối nhạc gieo trong gió

vẫn tiếng Lam yêu vẹn ước  thề

1 Nguyenz

Bài khác nên xem

Phân Ưu của BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ

datthinh

Trại Vạn Hạnh VII – GDPT Việt Nam thành kính phân ưu.

Huệ Quang GĐPTVN

Gia Đình Phật Tử Bình Định Thành kính phân ưu