Phân ưu: Huynh Trưởng Nhạc Sĩ Nguyên Truyền

Hoàng hạc phiêu du đã trở về

Cội nguồn tịnh lạc dãy sơn khê

Vẫn còn suối nhạc gieo trong gió

vẫn tiếng Lam yêu vẹn ước  thề

1 Nguyenz

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Kon Tum thành kính phân ưu

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Thành Kính Đảnh Lễ

ducquang

GĐPT Đức Hưng tặng quà từ thiện cho đồng bào và Lam viên khó khăn do ảnh hưởng Dịch Covid–19

nhuanphap