Phân Ưu của BHD Thừa Thiên

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được TIN BUỒN

Huynh Trưởng Cấp DŨNG THỊ ĐỀ NGUYỄN KHẮC THỌ

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT NINH THUẬN

Nguyên Đại Diện BHD Trung Ương tại Miền Liễu Quán

Sinh ngày 22 tháng 03 năm 1918 ( 10.02 Mậu Ngọ )

Đã xã báo thân ngày 10 tháng 10 năm 2011

Nhằm ngày 14 tháng 09 năm Tân Mão, tại Thành Phố Phan Rang, Ninh Thuận

Hưởng Thọ 94 tuồi

Toàn thể Huynh Trưởng – Đoàn Sinh BHD Thừa Thiên

xin thành kính Chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến, và

Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận


Nhất tâm Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ tiếp độ Chơn linh

cố Huynh Trưởng Cấp DŨNG THỊ ĐỀ NGUYỄN KHẮC THỌ

VẢNG SANH PHẬT QUỐC

 

Bài khác nên xem

GĐPT Đồng Nai – Phân ưu

nhuanphap

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phát Học Bổng Năm 2011

phuocthanh

BHD.GĐPT Bình Định phân ưu