Phân Ưu của BHD Cam Ranh


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

CÙNG TOÀN THỂ LAM VIÊN TẠI CAM RANH & CAM LÂM

 Vô cùng thương tiếc khi hay tin:

Huynh Trưởng cấp Dũng NGUYỄN KHẮC THỌ – pháp danh THỊ ĐỀ

Nguyên Đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại miền Liễu Quán.

Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận.

Đã xả bỏ báo thân lúc 08 giờ 10 phút ngày 10.10.2011, tại phường Tấn Tài,

tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Xin chia sẻ nỗi đau thương cùng Gia Đình Anh Thị Đề.

Nhất tâm cầu nguyện Chân linh của Anh cao đăng Phật Quốc.

Bài khác nên xem

Cáo tang: Huynh Trưởng – Nhạc Sỹ Hằng Vang vừa mệnh chung

Huệ Quang GĐPTVN

Quyết định thành lập BTC Lễ tang HTr Lê Cao Phan

nhuanphap

Tin Buồn

phuocthanh