Phân Ưu của BHD Cam Ranh


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

CÙNG TOÀN THỂ LAM VIÊN TẠI CAM RANH & CAM LÂM

 Vô cùng thương tiếc khi hay tin:

Huynh Trưởng cấp Dũng NGUYỄN KHẮC THỌ – pháp danh THỊ ĐỀ

Nguyên Đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại miền Liễu Quán.

Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận.

Đã xả bỏ báo thân lúc 08 giờ 10 phút ngày 10.10.2011, tại phường Tấn Tài,

tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Xin chia sẻ nỗi đau thương cùng Gia Đình Anh Thị Đề.

Nhất tâm cầu nguyện Chân linh của Anh cao đăng Phật Quốc.

Bài khác nên xem

Thư Phân Ưu của BHD GĐPT Việt Nam tại Úc Đại Lợi

datthinh

BHD GĐPT Ninh Thuận thành kính Phân Ưu

phuocthanh

BHD GĐPT Cam Ranh chia buồn cùng Tang gia Hiếu quyến

phuocthanh