Phái Đoàn của BHD TƯ GĐPT Việt Nam đi Cứu Trợ QuảngNam

Phái Đoàn của  BHD TƯ GĐPT Việt Nam đi Cứu Trợ QuảngNam

Vào lúc 8h00, ngày 26.12.2011 phái Đoàn của  BHD TƯ GĐPT Việt Nam  đi cứu trợ cho toàn thể Htr và ĐS trực thuộc BHD GĐPT  Quảng Nam, bị thiên tai bảo lụt trong tháng vừa qua.

Trưởng Đoàn cứu trợ: Chị Diệu Quang Cao Thị Liên Minh, Thủ quỷ Đoàn Chị Nguyên Phương Vũ Thị Lan, giám sát Anh Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn, bằng phương tiện xe đò, mãi đến 9h00 ngày 27.12.2011 mới đến Quảng Nam, 13h00 cùng ngày phái Đoàn cùng BHD GĐPT Qủang Nam 1  gồm các Anh Như Hòa Võ Tấn Sáu, Nhuận Đạo Nguyễn Phúc Ngữ, Đồng Dũng Phan Xuân Trí, cùng đặc phái viên trang nhà Việt Nam, Nguyên Linh Huỳnh Kim Quang, đã phát 87 xuất cứu trợ bằng hiện kim,phái Đoàn  giao lưu, thăm hỏi, động viên, các Anh , Chị Em GĐPT Tứ Hiệp.

Phái Đoàn ra về lúc 16h00 cùng ngày,Ngày hôm sau phái Đoàn phát tiếp ở Chơn Thiện(Duy Xuyên) và tại Vp BHD Quảng Nam.Tổng phần quà cứu trợ Quảng  Nam 1 : 369 hộ / 81.500.000ĐVN  (Tứ Hiệp, An Hoa, Chơn Thiện, Phước Lan, Chơn Trí, Viên Minh, Hưng Phước, An Thạnh) .Phái Đoàn đã lên đường cứu trợ tại Bình Định, ra đi trong không khí vui tươi đầm ấm tình Anh,Em áo lam “ một miếng khi đói bằng một gói khi no ” ” Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàng”

VP BHD Quảng Nam 1

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương Phân Ưu

ducquang

Hòa thượng Thích Minh Tâm thông tin về Huynh trưởng Lê Đình Ủy – Nguyên chánh thư ký Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang

1 comment

Truong thuy 31/12/2011 at 17:55

chaj`
o quang~ nam ha~ may anh chi
o dó vat chat thieu thon nheiu` wa a chi oi can chung ta giup do nh` hon nua~
may hinh nay` ma` dua len trung uong chac bị khiển trách qua.
huynh truong qua troi,mang dong phuc am` ket day than ai sai tay tu`m lum
nhi`n ki` qua
mang ao lam cua~ trai phuc m`a` mang quan bong
ki` qua ka`
may a chị sai tay nh` qua
kekek

Comments are closed.