Nói về nhạc phẩm Chân Dung Người Áo Lam

Cho đến khi Hòa Thượng Thích Tâm Thanh giãi y hậu ra và đảnh lễ linh quan anh Nguyễn Khắc Từ tôi nghe trời đất tối xầm lại, tai nghe lùng bùng những âm thanh khó tả. Thầy nói “ Anh Từ ơi! Hải của anh, em của anh đã về đây, em đã thức suốt đêm để viết cho anh 4 chữ Đàm Hoa Lạc Khứ để tặng anh, tri ân anh đã chỉ  đường đưa Hải về chánh đạo…”

Bổng dưng tâm tư tôi nhớ lại lời anh đã thuyết giảng kinh Pháp Hoa trong trại Huyền Trang, tôi tin chắc anh đã thuyết kinh Pháp Hoa này vô số đời trước nên hôm nay một vị cao tăng quỳ lạy và khóc linh anh.

Ngày chị Cúc ra đi, anh quỳ xuống và khóc rất thảm, tôi biết anh khóc chị Cúc, anh khóc cho bản thân và anh khóc cho quê hương đạo pháp cùng khóc cho đại gia đình áo lam lúc đó.

Riêng tôi, tôi không khóc nổi vì nước mắt đã cạn khô rồi!

Nghe nhạc tại Link:

Tam Thanhhttp://nhacgdpt.com/bai-hat/Chan-Dung-Nguoi-Ao-Lam/EZEF9UO.html

Đức Quảng Mùa Hiệp Kỵ 2014

Bài khác nên xem

Tiểu sử cố Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Pháp Vũ Như Thiết

phuocthanh

PHIÊN BẢN ĐÀI LỤC HÒA TRẠI TRƯỜNG GĐPTVN TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Tâm Lễ

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh

datthinh