Nội san Sen trắng


Nội san Sen trắng ra đời năm 1968, đến 1973 lần đầu tiên tôi được đọc tờ Nội san Sen Trắng do Anh Liên Đoàn Trưởng đem về, sau đó được đọc thêm mấy số nữa, rồi đình bản

Nội san Sen Trắng trước năm 1975:

  • Khổ giấy 21×27
  • Có 2 màu
  • Nội dung

–   Mỗi số chỉ viết một bài thời sự, Diễn văn, tham luận v.v.

–   Giáo lý vấn đáp

–   Chơi với Oanh Vũ

–    Còn lại chủ yếu viết về Hoạt động Thanh Niên và những câu chuyện giáo dục nhân cách người.

–     Bài hát mới

–    Tin tức nội bộ

Rất tiếc thời ấy do điều kiện và tài chánh và một lỳ do nào đó tờ Sen Trắng không phát hành ra ngoài xã hội. Nhân tiện sắp xếp lại tủ sách, phát hiện còn lại được mấy số, xin giới thiệu cho toàn thể Lam viên được biết. Trân trọng

Phước Thạnh

100_5552

100_5551

 

 

Bài khác nên xem

Cảm niệm: ”Khóa tu Bát quan trai của Bậc Lực tại thiền viện Tuệ Quang, Thủ Đức – Sài Gòn”

Nhạc Karaoke: Chân Dung Áo Lam – Đức Quảng

ducquang

Thơ: Trung Thu

phuocthanh