Nhiếp Ảnh: Bố Cục Tạo Hình – Phần II (tiếp)

C – BỐ CỤC TỔNG HỢP
Trong thực tế, nhiều trường hợp để tạo một bố cục phong phú, uyển chuyển, chúng ta có thể vận dụng cùng lúc 2 hay nhiều phương thức bố cục. Thông thường, bố cục cân đối và bố cục chuẩn mực được vận dụng song hành với nhau. Hình thức bố cục này rất linh động và ứng dụng ngày càng phổ biến.

E. Bố Cục Phá cách:

Một khi bức ảnh có bố cục không theo một phương thức nào cụ thể hoặc  khả dĩ còn phá bỏ các qui phạm, tạo được “cú sốc”, ấn tượng đặc biệt trong tạo hình, chúng ta có thể xem đó là một bố cục phá cách. Vì vậy, bố cục phá cách thường rất khó và ít khi xuất hiện, muốn thực hiện một bức ảnh có bố cục phá cách, người cầm máy thường phải có bản lĩnh.
Hơn nữa, bố cục phá cách còn phải chứa đựng môt ngôn ngữ ảnh cũng phải rất đặc biệt thì tác phẩm mới được xem là thành công.

Bài khác nên xem

Hình Ảnh: Cổng Trại và sức sống, khéo tay Trại Họp bạn toàn quốc Đàn Kiểu mẫu

phuocthanh

33 Ứng hóa thân Bồ-tát Quán Thế Âm

phuocthanh

Hình Ảnh Hội thảo Ủy Viên Thiếu Nam toàn quốc

phuocthanh