Nhất tâm đảnh lễ Giác linh Hòa thượng đạo hiệu Thích Ngộ Tánh tân viên tịch

 

Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Cam Ranh

vô cùng kính tiếc khấp báo:

Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Ngộ hạ Tánh, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viên tịch lúc 09 giờ 10 phút ngày 20/10 Canh Tý (04.12.2020). Trụ thế 80 năm, Hạ lạp 50 năm.

Ngài là Bổn sư của Thượng tọa Thích Nhuận Quang, thành viên Hội đồng Giáo giới Gia đình Phật tử Việt Nam.

+ Lễ nhập Kim Quan: lúc 11 giờ ngày 21/10/Canh Tý (tức ngày 05.12.2020)

Kim Quang tôn trí tại chùa Đức Hòa, 128 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

+ Lễ phụng tống kim quan nhập Bảo tháp: lúc 08 giờ ngày 25/10/Canh Tý (tức ngày 09.12.2020), tại chùa Tổ đình Thiên Bửu, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh Gia đình Phật tử Cam Ranh nhất tâm kính nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Nam mô từ Lâm Tế chánh tông Tứ thập ngũ thế, Liễu Quán pháp phái, Thiên Bửu Tổ Đình đường thượng, húy thượng QUẢNG hạ THƯỜNG, tự NGỘ TÁNH, hiệu HỒNG ĐỨC, Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch.

Bài khác nên xem

BHD Cam Ranh viếng tang thân mẫu anh Phạm Ngọc Khanh

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Phước: nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh

Nhớ Rằm, mồng Một

phuocthanh