BHD GĐPT Thừa Thiên: Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên được tin

Phật Tử Nguyễn thị  Bính – Pháp danh Như Khai

Sinh năm Bính tý (1936) tại Bình Định – hưởng thọ 77 tuổi.

Là Hiền Thê của  Anh Như Thật Nguyễn Công Minh.

Phó Trưởng Ban Điều Hành, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận.Nhâm Thìn)

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên

Nhất Tâm Cầu Nguyện Đức A Di Đà phóng quang tiếp độ Hương Linh của Chị  Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

VP BHD GĐPT Thừa Thiên

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định: nguyện cầu Vãng sanh Phật Quốc

phuocthanh

BHD.GĐPT DAK LAK phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Ninh Thuận: Phân ưu

phuocthanh