Lam viên GĐPT Nhất tâm cầu nguyện cố HTr Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải

Cập nhật Lam viên GĐPT khắp nơi cầu nguyện Cố HTr Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải siêu sanh Phật quốc.

******

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

******
BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI
******
BHD GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU
Vô cùng thương tiếc hay tin:
HTr cấp Tấn NGUYỄN VĂN PHẢI – Pháp danh THIỆN PHÁP
Sinh năm 1950 – Thọ Bồ tát giới tại gia
Nguyên Phụ tá Ủy viên Văn Nghệ BHD TƯ GĐPTVN
Nguyên Chủ tịch Hội đồng cấp Tấn GĐPT Lâm Đồng
Đại diện BHD Lâm Đồng tại thành phố Đà Lạt
Đã xã báo thân vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2022
Hưởng thọ 73 tuổi.
Nhất tâm cầu nguyện chơn linh anh Vãng sanh miền Cực Lạc
Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến và BHD.GĐPT Lâm Đồng
BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG HT CẤP TẤN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU
******
BHD GĐPT CAM RANH
Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh anh Vãng sanh Phật quốc.
Thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến và BHD.GĐPT Lâm Đồng
BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH
HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT CAM RANH
******
BHD GĐPT KHÁNH HÒA
******
BHD GĐPT BÌNH THUẬN

 

******

BHD GĐPT ĐỒNG NAI

 

******

BHD GĐPT BÌNH ĐỊNH

BHD cùng Lam viên GĐPT Bình Định
Nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh HTr cấp Tấn Thiện Pháp – Nguyễn Văn Phải;
Nguyên Phụ tá UV Văn Nghệ BHD.TƯ GĐPT Việt Nam
Nguyên chủ tịch Hội đồng HTr cấp Tấn GĐPT Lâm Đồng,
Thành viên Đại diện BHD.TƯ miền Khuông Việt;
Thành viên UBQTHT GĐPT Lâm Đồng;
Đại diện BHD.GĐPT Lâm Đồng tại TP.Đà Lạt.
Nguyện cầu Chơn Linh anh Vãng Sanh Phật Quốc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
******
BHD GĐPT KON TUM

******

BHD GĐPT NINH THUẬN

******

BHD GĐPT BÌNH PHƯỚC

******

BHD GĐPT ĐĂK LĂK

 

******

BHD GĐPT  ĐÀ NẴNG

 

 

BAN BIÊN TẬP ĐANG TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Bài khác nên xem

Đại lễ Trai đàn chẩn tế – Lễ Hiệp kỵ PL 2560

nhuanphap

BHD.GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM CHÚC TẾT, VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC (Ngày thứ nhất)

Tâm Lễ

BHD GĐPT Đồng Nai: Khóa Bồi dưỡng hành chánh – năm 2018

Huệ Quang GĐPTVN