Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

Bài này thuở xưa anh Hoàng Cang viết cho Đoàn Liên Hương tại Huế – Sau có một số GĐPT chọn làm bài Đoàn ca Thanh Nữ ( Nữ Phật Tử) Dòng nhạc của anh Hoàng Trọng Cang có đặc điểm là rộn ràng và vui tươi.

Bài khác nên xem

Câu Chuyện Lửa Tàn – Nói Với Ngành Thanh Thiếu GĐPT

ducquang

BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức Trại Dũng 2016

phuocthanh

6 Bài hát Bậc Cánh Mềm

datthinh