Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

Bài này thuở xưa anh Hoàng Cang viết cho Đoàn Liên Hương tại Huế – Sau có một số GĐPT chọn làm bài Đoàn ca Thanh Nữ ( Nữ Phật Tử) Dòng nhạc của anh Hoàng Trọng Cang có đặc điểm là rộn ràng và vui tươi.

Bài khác nên xem

Nhạc: Cành Mai Vừa Nở – Giác An

ducquang

Nhạc: Tháng Bảy Vu Lan – Chúc Linh

ducquang

GĐPT Khánh Tâm (BHD GĐPT Đồng Nai) đón nhận Đoàn Quán

phuocthanh