Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

Bài này thuở xưa anh Hoàng Cang viết cho Đoàn Liên Hương tại Huế – Sau có một số GĐPT chọn làm bài Đoàn ca Thanh Nữ ( Nữ Phật Tử) Dòng nhạc của anh Hoàng Trọng Cang có đặc điểm là rộn ràng và vui tươi.

Bài khác nên xem

Nói Về Nhạc Phẩm Nhất Chi Mai – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Áo Lam Hiền – Chúc Linh

ducquang