Nhạc Phẩm: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

Quý anh chị có thể lầm tưởng với tựa đề bài hát Auld Lang Syne (Tạm biệt năm cũ) của Âu Mỹ. Tác giả Viết Chung viết bài hát này và sớm được lưu truyền trong các đoàn thể xã hội. Viết Chung vốn là một Linh mục nhạc sĩ Đạo Chúa đã từng nổi tiếng trong các ca đoàn.

Hình thức tung nón khi tan hàng

Bài khác nên xem

Còn đây một tấm lòng son (Nhạc: Đức Quảng – tưởng niệm anh Tâm Đắc Phan Văn Ngậc)

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Tôi Yêu Màu Lam – Trần Nhật Thành

ducquang

Nhạc: Như Thị Thất,20 Mùa Thành Đạo – Đức Quảng

ducquang

1 comment

luongquangtrung 24/11/2011 at 09:07

nhìn mấy anh chị trong gdpt mình thật là hạnh phúc

Comments are closed.