Nhạc Mừng Phật Ra Đời – Giác An

Đặc biệt, nhạc sĩ huynh trưởng Giác An viết bài này theo thể loại Tango, nhịp điệu hiếm hoi đối với nhạc đạo và Gia Đình Phật Tử:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Theo Dấu Chân Anh – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Gặp Mẹ Trong Mơ – Thùy Chi

ducquang

6 Bài hát Bậc Cánh Mềm

datthinh