Nhạc Mừng Phật Ra Đời – Giác An

Đặc biệt, nhạc sĩ huynh trưởng Giác An viết bài này theo thể loại Tango, nhịp điệu hiếm hoi đối với nhạc đạo và Gia Đình Phật Tử:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Đạo Kỳ Phật Giáo – Chúc Linh

ducquang

Nhạc Karaoke: Mẹ hiền yêu dấu – Nhạc Pháp

ducquang

Nhạc Karaoke: Xuân Quê – Đức Quảng

ducquang