Nhạc: Mục Kiền Liên – Đỗ Kim Bảng

Một ca khúc bất hủ của Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng kể  chuyện Ngài Mục Kiền Liên đi tìm và cứu Mẹ:

Muc Kien Lien 13z

Muc Kien Lien2z

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Rợp Trời Lam – Đức Quảng

ducquang

Vòng tay áo lam

nhuanphap

Tất bật

nhuanphap