Nhạc Karaoke: Đạo Vàng – Tác giả: Vô Danh – Ký âm Đức Quảng

Nhạc phẩm ĐẠO VÀNG – Tác giả: Vô Danh – Đức Quảng ký âm – Hòa âm:Giác An – Ca sĩ Quốc Thắng.

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Bé Thơ Đi Lễ Chùa – Giác An

ducquang

Tượng Phật Độc Đáo Đầu Công Nguyên

phuocthanh

Tưởng Nhớ Anh Năng Quang

datthinh