Nhạc Lý Căn Bản (5)

Để các em rõ hơn về Nhịp và Phách:

SỐ CHỈ NHỊP

Số chỉ nhịp ghi đầu bản nhạc, sau khoá nhạc và chỉ ghi một lần ở khuông nhạc đầu tiên (trừ trường hợp có sự thay đổi nhịp)
Số chỉ nhịp trông giống như một phân số
-Số ở trên biểu thị số phách có trong mỗi ô nhịp.
-Số ở dưới biểu thị độ dài của mỗi phách là bao nhiêu (tương ứng với hình nốt nào)

*Một số loại nhịp thông dụng:
-Nhịp 2/4:

(Còn tiếp)

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Thích Ca Mâu Ni Phật – Thẩm Oánh

ducquang

Nhạc Lý: Ý Nghĩa Dấu DC Trong Bài Hát

ducquang

Nhạc Karaoke: Lửa Dũng 2 – Đức Quảng

ducquang